วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน สถานที่แห่งบุญกลางหุบเขาในตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง บริเวณโดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงามและมีจุดชมวิว เป็นวัดเก่าแก่โบราณที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสักการะ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักนัก จนกระทั่งได้รับการบูรณะ พัฒนา และดำเนินการหาทุนในการจัดสร้างวัดขึ้นมาให้มีสถาปัตยกรรมเชิงพุทธศิลป์ที่งดงามดังเช่นปัจจุบัน และเริ่มได้รับความนิยมแพร่หลายจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ เป็นจุดหมายทางการปฏิบัติธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เพิ่มความสำคัญขึ้นทุกวัน เป็นสถานที่ที่มีความสงบและร่มเย็น สำหรับในช่วงฤดูหนาวเช่นนี้หากแวะเวียนมายังวัดในยามเช้า ท่านจะพบกับทะเลหมอกอันสวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยอีกจุดหนึ่ง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ งดงามห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ และม่านหมอก

สามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวและการเดินทางจังหวัดลำปางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง (ดูแลพื้นที่จังหวัดลำพูนและลำปาง) โทรศัพท์ 054-222214-16

ที่อยู่ วัดพระธาตุดอยพระฌาน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *