Wishing Tree Resort

Wishing Tree Resort

“วิชชิ่ง ทรี” หรือ ต้นกัลปพฤกษ์ พันธุ์ไม้พระราชทานประจำจังหวัดขอนแก่น มีความหมายสื่อถึงการ “อุ้มชู ปกป้อง” เช่นเดียวกันกับความตั้งใจของเราที่อยากให้คุณได้เข้ามาผ่อนคลาย พักเติมพลังชีวิตไปกับความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเรียบง่าย

วิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท ตั้งอยู่ริมลำน้ำชี บริเวณชานเมืองขอนแก่น ห่างจากตัวเมืองออกมาเพียงประมาณ 10 กิโลเมตร “สงบ งดงาม เป็นส่วนตัว” ท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำ นาข้าว และแมกไม้เขียวขจี พร้อมให้คุณเข้ามาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

“เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เรียบง่าย สบายสไตล์อีสาน” คือแนวคิดหลักในการออกแบบตกแต่งห้องพักและวิลล่าภายในวิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท ทั้ง 47 ห้อง โดดเด่นด้วยการเลือกใช้วัสดุพื้นบ้านที่เรียบง่าย อาทิ ผ้าและเครื่องจักรสานพื้นเมือง เพื่อให้คุณได้ซึมซับความงามของวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ผสมผสานเข้ากับธรรมชาติและความทันสมัยได้อย่างลงตัว

โทร 043 209 333 082-854-3663

ที่อยู่ วิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท(Wishing Tree Resort) 114/1 หมู่ 5 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40260

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.