Manorom Coffee

Manorom Coffee

ร้านอาหารมโนรมย์ ริมแม่น้ำกก ท่ามกลางสวนสวย มีสนามหญ้าสีเขียว และในโซนติดริมน้ำให้ บริการอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิล
ร้านมโนรมย์นี้เป็นร้านอาหารสบายๆ ผสมผสานความเป็นไทย และยุโรปไว้อย่างลงตัว ตัวร้านเป็นสีขาว โปร่งโล่งด้วยกระจก และตกแต่งสวนในแนวยุโรปอยู่ริมแม่น้ำกก มีเมนูมากมายแต่ละเมนูที่ได้ครีเอทขึ้นมาตามความชำนาญของเชฟ

เปิดบริการ : ทุกวันเวลา 9:00-20:00 น.

โทร : 092373766

ที่อยู่ ร้านอาหารมโนรมย์ สันป่าหนาด ซอย 2/2 ตำบล เวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *