แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียน

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียน

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียน (BanChiangHian) อยู่ที่บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง ฯ มีลักษณะเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ ผังเมืองเป็นรูปกลมรีมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ กิโลเมตร มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ มีคันดิน ๓ ชั้น คูน้ำ ๒ ชั้น ด้านนอกตัวเมืองโบราณมีเนินดินโบราณคดีอีก ๕ แห่ง ได้แก่ ดอนข้าวโอ ดอนปู่ตา ดอนย่าเฒ่า ดอนยาคู และหอนาง จากการขุดค้นครั้งแรก ได้พบโครงกระดูกมนุษย์ มีเครื่องใช้สำริดฝังร่วมอยู่ด้วยหลายโครง ต่อมาได้ขุดค้นพบว่ามีชั้นดินลึกประมาณ ๖ เมตร ชั้นดินล่างสุด แสดงถึงการเริ่มต้นอยู่อาศัยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุประมาณ ๒,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ ปีมาแล้ว พบภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ ภาชนะดินเผาเคลือบ และภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง ชั้นดินด้านบนสุด พบหลักฐานการอยู่อาศัยของคนยุคปัจจุบัน

หมายเลข 1. คือ สระแก้ว ที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สองนาง
หมายเลข 2. คือ บึงหว้า
หมายเลข 3. คือ บึงบ้าน
หมายเลข 4. คือ บึงสิม ที่ตั้งของศาลปู่ตา
หมายเลข 5. คือ บึงบอน
หมายเลข 6. คือ หนองขอนพาด
หมายเลข 7. คือ หนองหลุมเพาะ เชื่อว่าเป็นที่หลบภัยชาวบ้านเวลาเกิดสงคราม ปัจจุบันเป็นพื้นที่นาของชาวบ้าน
หมายเลข 8. คือ ดอนอัญญาเฒ่า เชื่อว่าเป็นที่ฝังศพเจ้าเมืองคนแรก
หมายเลข 9. คือ ดอนญาคู พื้นที่ดอนญาคูและดอนอัญญาเฒ่าส่วนใหญ่ถูแปรเปลี่ยนเป็นที่นาส่วนบุคคล
หมายเลข 10. คือ ทุ่งสนามชัย ที่ซ้อมรบในสมัยก่อน

Center map
Traffic
Bicycling
Transit
supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *