แหลมโนนวิเศษ

แหลมโนนวิเศษ

แหลมโนนวิเศษ แหลมโนนวิเศษ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีลักษณะเป็นผืนดินยื่นเข้าไปในอ่างเก็บน้ำลำปาว ตั้งอยู่
ทิศใต้ของอำเภอสหัสขันธ์ ในเขตบ้านโนนวิเศษ หมู่ที่ 9
ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีบรรยากาศ ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย ทัศนียภาพงดงาม และเป็น
อีกจุดที่ชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงาม อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์
ชาวบ้านเรียกว่า “แหลมโนนวิเศษ” สาเหตุที่ชาวบ้านเรียกเช่นนี้
ก็เนื่องมาจาก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 ที่มีการอพยพของชาวบ้านโนนศิลา
มาอยู่ตำบลโนนบุรีในปัจจุบัน
โดยนิคม สร้างตนเองลำปาวจะจัดสรรพื้นที่ล็อคเอาไว้ให้ประชาชน
ได้อยู่อาศัย และตรงแหลมโนนวิเศษ ก็เป็นอีกล็อคหนึ่งซึ่งจัดไว้ให้
ประชาชนเช่นกัน โดยเป็นล็อคพิเศษเพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็น พื้นที่
ที่สวยงาม

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.