แพ 500 ไร่

แพ 500 ไร่

ความเป็นมา
บริษัท ได้สร้างแพพักขึ้นมาใหม่และปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งแพ จากเดิมอยู่บริเวณทะเลใน 500ไร่ มาตั้งอยู่ที่บริเวณคลองหวาง ซึ่งทำให้เราเป็นแพพักเอกชนที่ตั้งอยู่ไกลที่สุดจากท่าเทียบเรือ แต่ใกล้ที่สุดกับต้นน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน ( คลองแสง ) ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับการขนานนามว่า “จูราสสิค ปาร์ค” ที่สุด 10 อันดับสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของโลก จาก นิตยสาร Lonely Planet

แนวคิด
แพ 500ไร่ใหม่ จะยังคงยึดหลักปณิธานของแพ 500ไร่ เดิม นั่นคือ เรามุ่งหวังที่จะเป็นสวรรค์ของการพักผ่อนบนแพกับบรรยากาศที่สงบ สะอาด ส่วนตัว และใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้บริการโดยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดภายใต้ความรู้สึกของความเป็น “ไทย” “แพ 500ไร่ใหม่ จึงเหมาะแก่การพักผ่อนแบบส่วนตัวอย่างที่สุด”

จุดเด่น
1.ความเป็นส่วนตัว
แพ 500ไร่ ได้รับการออกแบบให้ทางเดินอยู่ด้านหลังห้องพัก เพื่อให้ความเป็นส่วนตัวสูงสุด อีกทั้งยังมีเรือคายัคส่วนตัวประจำห้องพักทุกห้องอีกด้วย

2.ความสงบ
บริษัทออกแบบการจัดวางห้องพัก ร้านอาหาร รูปแบบการให้บริการและลักษณะกลุ่มลูกค้าที่เข้าพัก ที่เน้นการพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ล้วนแต่ช่วยให้บรรยากาศในแพสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อน อ่านหนังสือ พายเรือ เล่นน้ำ อย่างที่สุด

3.ความสะดวก
แพพักทุกห้อง มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำภายในห้องพัก โดยเฉพาะห้อง Villa มีเครื่องปรับอากาศ เครื่องเป่าผมและตู้นิรภัยอีกด้วย

4.ความสวยงาม
บริษัทออกแบบห้องพักทุกหลังของแพ 500 ไร่ สามารถชมวิวทิวทัศน์จากภายในห้องพัก และหน้าระเบียงห้อง สามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ และหมอกยามเช้า แบบ 360 องศา อีกทั้งแพ 500 ไร่ยังเป็นแพที่ตั้งอยู่ไกลสุด จึงไม่มีเสียงของเรือ มารบกวนการพักผ่อน ดั้งนั้นลูกค้าทุกท่านสามารถชื่นชมความสวยงามได้อย่างเต็มที่

5.ความสมบูรณ์
ตำแหน่งที่ตั้งของแพ 500 ไร่ ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของธรรมชาติ และจุดท่องเที่ยวอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดของเขื่อนเชียวหลาน เช่น น้ำตกแปดเซียน ถ้ำน้ำทะลุ ถ้ำปะการัง จุดชมวิวมุมสูงที่สวยที่สุด อีกทั้งบริเวณรอบๆแพท่านสามารถล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่านานาชนิด เช่น วัวกระทิง กวาง ช้างป่า เสือลายหินอ่อน นกเงือก และสัตว์ป่าอีกหลายชนิด รวมถึงสายหมอกยามเช้าที่พาดผ่านเทือกเขาหินปูนกลางน้ำ ที่รอให้ท่านได้มาสัมผัส

6.ความปลอดภัย
ทางแพ 500 ไร่ ให้ความสำคัญสูงสุด ในด้านความปลอดภัยของลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบลักษณะห้องพัก ทางแพได้คำนึงถึงความคงทนแข็งแรง และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งบุคลากรทุกคนบนแพได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี รวมถึงทางแพ 500 ไร่ได้จัดเตรียมเสื้อชูชีพประจำทุกส่วนในการให้บริการลูกค้าตั้งแต่บนเรือ ทุกห้องพักบนแพ ทางแพ 500 ไร่ ยังมีระบบวิทยุสื่อสารที่ดีที่สุดสามารถ ที่ครอบคลุมทุกพื้นภายในเขื่อน รวมถึงเรือสำรองฉุกเฉิน ทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้า
บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันดับแรกเช่น

6.1 บริษัทมีระบบวิทยุสื่อสารครอบคลุมตลอดเส้นทางเดินเรือและทุกพื้นที่ท่องเทียวในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชียวหลาน
6.2 บริษัทมีเรือสำรองฉุกเฉินไว้คอยให้บริการตลอดเวลา ทั้งในระหว่างการเดินทาง การทำกิจกรรม และการพักค้างบนแพ
6.3 บริษัทมีเสื้อชูชีพที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว
6.4 บริษัทมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากหน่อยงานราชการ
6.5 บริษัทออกแบบแพพักตามหลักวิศวกรรมโครงสร้าง โดยคำนึงถึงความมั่นคงและแข็งแรงเป็นสำคัญ
6.6 บริษัทมีจำหน้าที่คอยดูแลความปลอดในแพตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถไว้วางใจในความปลอดภัยได้อย่างแน่นอน

7.ความสะอาด
แพ 500 ไร่ ได้คำนึงถึงความสะอาดเป็นประเด็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณห้องพัก ร้านอาหาร และ ทุกบริเวณของแพ รวมถึงบริเวณรอบๆแพ อีกทั้ง แพ 500 ไร่ ยังมีระบบการจัดการน้ำเสีย ระบบเพื่อวามสะอาด ขนส่งขยะจากแพขึ้นไปบนฝั่ง ภายในห้องพักและร้านอาหารยังมีระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียดทุกอย่างนี้ ก็เพื่อสิ่งแวดล้อม

ติดต่อแพ
111/1 หมู่ 4 ต. เขาวง อ. บ้านตาขุน
จ.สุราษฏร์ธานี 84230

โทร.: 085 – 747 7474 ,
081 – 747 7474
แฟ็กซ์: 086 – 479 7475
อีเมล์: info@500rai.com

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *