เทวาลัยศิวะมหาเทพ

เทวาลัยศิวะมหาเทพ

เทวาลัยศิวะมหาเทพ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดู อันเป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่น ภายในเทวสถานแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์มหาเทพ มหาเวที ต่าง ๆ มากมาย อาทิ องค์พระศิวะมหาพรหม องค์พระพรหม องค์พระพิฆเนศ องค์พระนารายณ์ องค์พระกฤษณะ องค์พระตรีมูรติ องค์พระแม่ศรีอุมาเทวี องค์พระแม่ลักษมี องค์พระแม่ธรณี องค์พระแม่คงคา ซึ่งจัดตั้งไว้เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้สักการะพร้อมกับศึกษาเทวะธรรม

ที่อยู่ เทวาลัยศิวะมหาเทพ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.