เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียว กักเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน ความยาวตัวเขื่อน 4,860 เมตร สามารถเก็บน้ำได้ 785 ล้านลูกบาศก์เมตร ณ ระดับความสูง 42 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอพัฒนานิคม อำเภอ ท่าหลวง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เริ่มกักเก็บน้ำได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2541สิ่งน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ จุดชมวิวบริเวณสันเขื่อน พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง จัดแสดงเนื้อหาความรู้ด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางรถไฟตัดผ่านบริเวณอ่างกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนหลายช่วง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟชมทัศนียภาพอันสวยงามได้ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก โทร. (036) 494031 – 4

การเดินทางจากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางสายลพบุรี-โคกตูม พัฒนานิคม(ทางหลวงหมายเลข 3017) ระยะทาง 48 กม. มีบริการรถสองแถวลพบุรี – วังม่วง ผ่านหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รถออกจากสถานีขนส่งลพบุรี ระหว่างเวลา06.00 – 17.30 น.นอกจากนี้ ยังมีบริการท่องเที่ยวทางรถไฟขบวนพิเศษ ไป-กลับ กรุงเทพฯ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ออกจากสถานีหัวลำโพง เวลา 07.30 น. ถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 12.00 น. เที่ยวกลับออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 14.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.00 น. อัตราค่าโดยสารคนละ 200.- บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. (02) 220-4334 สายด่วน 1690 หรือ www.srt.go.th

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *