เขาคิชฌกูฏ

เขาคิชฌกูฏ

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ หรือ เขาคิชฌกูฏ เชื่อกันว่า การได้มานมัสการ “รอยพระพุทธบาทพลวง” บนยอดเขาคิชฌกูฏ เปรียบได้กับการได้เข้าเฝ้าองค์พระศาสดา ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ในแต่ละปีจึงมีพุทธศาสนิกชนนับแสนหลั่งไหลมาสักการะรอยพระพุทธบาทด้วยความศรัทธา

รอยพระพุทธบาทพลวง หรือรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ตั้งอยู่ที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประดิษฐานอยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,050 เมตร นับเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทยมีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ปรากฏอยู่บนหินก้อนใหญ่ ใกล้กันนั้นมีหินลูกพระบาท หรือหินลูกบาตร ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นร่มเงาให้แก่รอยพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาทแห่งนี้ถูกค้นพบในราว พ.ศ. 2397 แต่ผู้ที่มาบุกเบิกเปิดตำนานรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ให้คนรู้จัก และให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางขึ้นไปกราบไหว้ สักการะในความศักดิ์สิทธิ์ก็คือ “หลวงพ่อเขียน” (มรณภาพ เม.ย. 55) โดยในปี พ.ศ. 2515 หลวงพ่อเขียนได้บุกเบิกทางขึ้น และนำรถยนต์ขึ้นเขาเป็นครั้งแรก ก่อนจะค่อยๆ พัฒนาเส้นทางขึ้นยอดเขาให้ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น มาจนถึงปัจจุบัน

ระหว่างทางเดินขึ้นเขาจะเต็มไปด้วยกลีบดอกไม้ โดยเฉพาะดอกดาวเรือง และธูปที่พุทธศาสนิกชนนำมาปักไว้ โดยเชื่อว่าเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ทำให้ตลอดเส้นทางเดินขึ้นเขากลายเป็นสีเหลืองดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง และเมื่อถึงรอยพระพุทธบาท ทุกคนก็จะนำทองคำเปลวและดอกไม้ที่เตรียมมาสักกระรอยพระพุทธบาท และที่พลาดไม่ได้ก็คือการใช้กระจกบานเล็กๆ ส่องเข้าไปใต้หินลูกบาตร ใครส่องเห็นอะไรก็จะนำไปตีเป็นเลขตามชอบใจ แต่จะถูกหวยหรือถูกกินก็ต้องมาลุ้นกันหลังจากนั้น

การเดินทางขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทนั้น นักท่องเที่ยวต้องจอดรถไว้ที่วัดพลวง จากนั้นต้องต่อรถกระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ขึ้นไป เนื่องจากทางขึ้นเขาเป็นทางดินที่ลาดชัน หลังจากนั่นรถกระบะ 2 ต่อแล้ว เมื่อขึ้นไปถึงด้านบนจะต้องเดินเท้าขึ้นเขาต่ออีกประมาณ 1.2 ก.ม. จึงจะถึงรอยพระพุทธบาท

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาคิดชฌกูฎ โทรศัพท์ 0 3945 2075, กิ่งอำเภอเขาคิดชฌกูฎ โทรศัพท์ 0 3945 2437 หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวง โทรศัพท์ 0 3930 9281

2
1
4
.jpg

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.