เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ตำบลนาคา กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120
ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบน้อย พื้นที่โดยทั่วไปมีความลาดชันตั้งแต่ 26 o ขึ้นไป ระดับความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเล เฉลี่ยประมาณ 20 ถึง 1,395 เมตร มีเขาที่สูงสุดคือเขาหลังคาตึก ซึ่งมียอดสูงประมาณ 1,395 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นเขาแบ่งเขตแดนจังหวัดระนองกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีเทือกเขาจำนวนมาก จึงเป็นแหล่งกำเนิดลำคลองหลายสายได้แก่ คลองแพรกซ้าย คลองแพรกขวา คลองเชี่ยวเหลียง คลองกะเปอร์ คลองบางหิน คลองชาคลี คลองบางมัน คลองบางบอน คลองนาคา และคลองกำพวน ซึ่งคลองเหล่านี้จะมีน้ำไหลตลอดปี ฤดูฝนมีน้ำไหลเชี่ยวมาก แต่เนื่องจากลำคลองกว้างและอยู่ใกล้ทะเลอันดามันจึงทำให้น้ำไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่าย
การคมนาคม: การคมนาคมจากกรุงเทพมหานคร ไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ทำได้ 2 วิธี คือทางรถยนต์ หากเป็นรถยนต์ส่วนตัวก็ขับมาตามถนนสายเพชรเกษม จากกรุงเทพฯ ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ระยะทางประมาณ 686 กิโลเมตร ส่วนรถยนต์โดยสารประจำทาง มีรถเมล์จากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดระนอง และจากจังหวัดระนองมีรถเมล์สายระนอง ตะกั่วป่า วิ่งผ่านทางแยกเข้าที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ระยะทางจากจังหวัดระนองถึงทางแยกที่ทำการเขตฯประมาณ 74 กิโลเมตรหรืออาจนั่งรถเมล์สายกรุงเทพฯ ภูเก็ต ซึ่งวิ่งผ่านทางแยกเข้าที่ทำการเขตฯ ก็ได้

Center map
Traffic
Bicycling
Transit
supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

About The Author

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *