อ่างเก็บน้ำพระปรง

อ่างเก็บน้ำพระปรง

อ่างเก็บน้ำพระปรง
บ้านระเบาะหูกวาง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร, สระแก้ว 27160

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับการวางโครงการพัฒนาต้นน้ำปราจีนบุรี โดยมีพระราชดำริเกี่ยวกับการวางโครงการพัฒนาต้นน้ำปราจีนบุรีโดยพระราชดำริเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำพระปรง

กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพระปรง ขนาดทำนบดินกว้าง 8.00 เมตร ยาว 443.00 เมตร สูง 26.00 เมตร ความจุอ่างเก็บน้ำ 97.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่บ้านระเบาะหูกวาง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อ พ.ศ. 2534 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2544 เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตตำบลช่องกุ่ม หนองหมากฝ้าย หนองน้ำใส และซับนกแก้ว

ผลประโยชน์ของโครงการ
1. ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่โครงการฯ 11,319 ไร่
2. ช่วยให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎรในเขตโครงการอย่างสม่ำเสมอ
3. ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำบางประกง
4. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของกรมประมง
5. เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
6. เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในคลองธรรมชาติ ช่วยพื้นที่เกษตรกรได้ 25,000 ไร่

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *