ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

ข้อมูล อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง,ที่เที่ยวพังงา   ,เที่ยวตามฤดูพังงา
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง,ที่เที่ยวพังงา   ,เที่ยวตามฤดูพังงา
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง,ที่เที่ยวพังงา   ,เที่ยวตามฤดูพังงา
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง,ที่เที่ยวพังงา   ,เที่ยวตามฤดูพังงา
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง,ที่เที่ยวพังงา   ,เที่ยวตามฤดูพังงา
เดิมอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง มีชื่อเสียงมาจากน้ำตกลำปี ต่อมา 6 มิถุนายน 2523 กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติได้ เสนอร่างกฎกระทรวงให้ป่าเขาลำปี จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมา 11 สิงหาคม 2523 ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น ได้มีบันทึกถึงกรมป่าไม้ ให้เร่งจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากหากปล่อยทิ้งไว้ อาจเกิดการบุกรุกของชาวบ้านได้
15 กันยายน 2523 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวพบว่า ป่าเขาลำปีเป็นป่าซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 ให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ มีน้ำตกร่มรื่นสวยงามตามธรรมชาติ คือ น้ำตกลำปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2498 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เคยมาเที่ยวชมน้ำตกแห่งนี้ด้วย มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าชุกชุม เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ต่อมา วันที่ 22 กรกฎาคม 2525 กรมป่าไม้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และขณะเดียวกันกับที่กรมป่าไม้ดำเนินการจัดการให้เป็นวนอุทยาน
ต่อมา 17 ตุลาคม วนอุทยานเขาลำปี ส่งรายงานการสำรวจเบื้องต้นป่าเขาลำปีและหาดทรายชายทะเลท้ายเหมืองเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ปรากฏว่า บริเวณดังกล่าวนอกจากจะมีน้ำตกลำปี ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความร่มรื่นสวยงามตามธรรมชาติ ยังสำรวจพบน้ำตกโตนย่านไทร (น้ำตกโตนไพร) จุดชมวิวบนยอดเขาขนิม และในบริเวณใกล้เคียงมีชายหาดที่สวยงาม กว้างประมาณ 40 เมตร ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นหาดทรายขาวสะอาด เงียบสงบ มีป่าทุ่งเสม็ดขาว และพันธุ์ไม้ชายทะเลนานาชนิดขึ้นอยู่ ตลอดจนเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเลและที่อยู่อาศัยของนกจำนวนมาก ซึ่งกรมป่าไม้ได้ดำเนินการประกาศป่าเขาลำปีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 23 มกราคม 2527 คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติ เห็นควรให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินบริเวณป่าเขาลำปี และหาดท้ายเหมือง ในท้องที่ตำบลลำแก่น ตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบลท้ายเหมือง และตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที่ 59 ลงวันที่ 14 เมษายน 2529 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 52 ของประเทศไทย

ป้ายนำทาง 


อ้างอิง แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0
guide เที่ยวกันนะ
update 2013-09-15 16:31:00
 ที่เที่ยวจังหวัดพังงา   ที่เที่ยวจังหวัดพังงา
ผู้ชม 2,017


LINE it! for ReviewThaiTravel.com

แผนที่ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

ขอเส้นทางผ่าน Google Map

สถานที่ใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

ผู้คนพูดถึง อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

รีวิว อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

ถ้าคุณรู้จัก อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ,เขียนรีวิวให้ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง สิ เพราะ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จะขึ้นแสดงในหน้าแรกทันที ที่คุณเขียนรีวิว