อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

เทือกเขาภูเก้าเป็นภูเขาหินทราย ซึ่งมีชั้นของหินทรายอยู่ด้านบนระดับผิวดิน โดยมีชั้นของหินดินดานปนหินทรายเป็นพื้นฐานด้านล่าง มีดินประเภท ดินลูกรัง และดินร่วนปนทราย (Sandy Loam) กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป มีลักษณะเป็นเทือกเขาสองชั้น ชั้นนอกเป็นภูเขาสูงลาดชันมาก ขณะที่ไหล่เขาด้านในไม่ชันมากนัก ส่วนภูพานคำเป็นแนวทิวเขายาวต่อเนื่องกัน ของเทือกเขาภูพาน เรียงตัวกันตามแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต้ มีความลาดชันสูงในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ(ในเขตจังหวัดอุดรธานี) และลาดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความชันต่ำกว่า(ในเขตจังหวัดขอนแก่น) มีลักษณะคล้ายช้อน บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นอ่างที่ราบต่ำลุ่มน้ำพอง ซึ่งกลายเป็นทะเลสาบหลังสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ และเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ภูเก้า – ภูพานคำ

ฤดูกาลของอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยจะร้อนจัดในเดือนเมษายน ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนจะตกมากช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์
– อุณหภูมิ สูงสุด 41 องศาเซลเซียส (ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน ของทุกปี)
– อุณหภูมิ ต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส (ช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม ของทุกปี)
– จำนวนปริมาณน้ำฝน ประมาณปีละ 1,295.5 ลูกบาศก์มิลิเมตร
ลักษณะภูมิอากาศที่ผิดปกติ สภาพการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ ทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางกายภาพและชีวภาพของอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ แต่ไม่ปรากฏภัยธรรมชาติร้ายแรง ยกเว้นพายุตอนต้นและตอนปลายฤดูฝน ทำให้มีกระแสลมแรง กระแสคลื่นในทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์มีความสูงสันคลื่น ประมาณ 30 เซนติเมตร (เป็นอันตรายต่อเรือขนาดเล็ก) หากฝนตกหนักติดต่อกัน อาจมีน้ำไหลบ่า การระบายน้ำในบางพื้นที่ช้า โดยเฉพาะบริเวณถนนถูกน้ำชะ กัดเซาะ ไหล่บ่าไปตามถนน ทำให้เส้นทางการเดินทางยากลำบากมากโดยเฉพาะเส้นทางลูกรังทั้งส่วนภูเก้า และส่วนภูพานคำ อีกประการหนึ่งคือ หินทรายขนาดใหญ่ พังถล่ม (ช่วงถนนช่องเขาขาดหน้าที่ทำการฯ) ทำให้เกิดการแตก ชำรุด อุดตัน ทางระบายน้ำ ริมถนน

การเดินทาง
จาก จังหวัดขอนแก่นไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น – อุดรธานี) ถึงบ้านคำแก่นคูณเลี้ยวซ้ายไปเขื่อนอุบลรัตน์ตามแนวทางหลวงหมายเลข 2109 ถึง อ.อุบลรัตน์ แยกไปทางขวาตามทางหลวงหมายเลข 2146 ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ รวมระยะทาง 63 กิโลเมตร

จาก จังหวัดหนองบัวลำภูเลี้ยวซ้ายที่บ้านวังหมื่น ไปตามทางหลวงหมายเลข 2146 (หนองบัวลำภู – อำเภออุบลรัตน์) แยกซ้ายที่บ้านโสกจาน ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ รวมระยะทาง 57 กิโลเมตร

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *