อุทยานแห่งชาติบางลาง

อุทยานแห่งชาติบางลาง

อุทยานแห่งชาติบางลาง ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

อุทยานแห่งชาติบางลางตั้งอยู่ในเขตร้อนบริเวณเส้นละติจูดที่ 5 องศา 49 ลิปดา 20 พิลิปดา เหนือถึง 6 องศา 13 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นลองจิจูดที่ 101 องศา 06 ลิปดา 20 ฟิลิปดาตะวันออก 101 องศา 27 ลิปดา 30 ฟิลิปดาตะวันออก มีฤดูกาล 2 ฤดู คือฤดูฝน (พฤษภาคม – มกราคม) และฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ – เมษายน) ฝนจะตกชุกใน (พฤศจิกายน – มกราคม) มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
– ทิศเหนือ ติด อำเภอบันนังสตา ตำบลถ้ำทะลุ ตำบลเขื่อนบางลาง
– ทิศตะวันออก ติด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา-บาลา ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง
– ทิศใต้ ติด ตำบลยะรม ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง
– ทิศตะวันตก ติด พรมแดนประเทศมาเลเซีย

พื้นที่อุทยานแห่งชาติบางลางสภาพอากาศเย็นชุ่มชื้น มีลมมรสุมตะวันออกพัดผ่านทำให้มีฝนตกเกือบตลอดปีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม จะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,200 มิลลิเมตรต่อปี และฤดูร้อน ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนเมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส

การเดินทาง
จากตัวเมืองยะลา ตามทางหลวงแผ่นดินสายยะลา – เบตง หมายเลข 410 แยกทางขวาตรงหลักกิโลเมตรที่ 56 ไปเส้นทางเข้าน้ำตกประมาณ 150 เมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติบางลางและเข้าไปอีกประมาณ 900 เมตร ถึงน้ำตกที่มีความงามถึง 9 ชั้น ของน้ำตกธารโตสามารถเดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง
ข้อมูลการเดินทาง
รถทัวร์ปรับอากาศ กรุงเทพ ฯ – ยะลา – เบตง
รถไฟสายใต้ รถเร็วกรุงเทพ ฯ – ยะลา
รถด่วนพิเศษ กรุงเทพ ฯ – ยะลา
เครื่องบิน กรุงเทพ ฯ – หาดใหญ่ และต่อรถไฟหรือรถประจำทางหรือรถยนต์รับจ้างหาดใหญ่ – ยะลา
รถยนต์ กรุงเทพ ฯ – ยะลา ไปตามถนนเพชรเกษมใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 มุ่งสู่จังหวัดยะลา จากตัวเมืองจังหวัดยะลา ตามทางหลวงแผ่นดินสาย ยะลา – เบตง หมายเลข 410 แยกทางขวาตรงกิโลเมตรที่ 56
การเดินทาง รถยนต์ ยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ 1,084 กิโลเมตร ผ่านชุมพร – สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช – สงขลา – ปัตตานี – ยะลา
รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยบริการเดินรถกรุงเทพฯ – ยะลา ทุกวัน ทั้งรถด่วนและรถเร็ว
รถโดยสารประจำทาง มีรถปรับอากาศของขนส่งและเอกชนบริการ

Center map
Traffic
Bicycling
Transit
supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *