อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอขุนยวมและอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพพื้นที่เป็นป่าเขา เรียงรายสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและหน้าผาน้อยใหญ่ สูงชันในลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายกันที่สวยงามหลายแห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่างๆ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 396.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 247,875 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ:
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและภูเขาบางลูกจะมีหน้าผาสูงชันโดยเฉพาะที่ดอยวิดจา ดอยปุงถุ่น เป็นต้น และเป็นต้นน้ำลำธารต่างๆ หลายสาย ซึ่งลำธารเหล่านี้ไหลลงสู่แม่น้ำปาย มีสภาพป่าที่แตกต่างไปหลายชนิด คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา จะอยู่ในบริเวณสันเขาสูง ชนิดไม้ที่พบเช่น สนสองใบ สนสามใบ นอกจากนี้ยังสามารถพบกล้วยไม้หลายชนิดที่สวยงาม ได้แก่ ฟ้ามุ่ย พวงมาลัย หางกระรอก ช้างกระ เอื้องคำ เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ:
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาวบนยอดเขาอากาศเย็นมาก ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกทำให้การเดินทางไม่สะดวก ฤดูหนาวและฤดูร้อนเหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว

จุดเด่นที่น่าสนใจ:
น้ำตกแม่สุรินทร์: เป็นต้นน้ำชั้นเดียว ที่สวยงามมากและมีน้ำไหลตลอดปี นับว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เกิดจากแม่น้ำสุรินทร์ มีสภาพธรรมชาติรอบด้านเป็นภูเขาสูงชันไหลลงมาเป็นสายยาวจากหน้าผาสู่หุบเขา สูงประมาณ 80 เมตร การเดินทางใช้ได้เฉพาะฤดูแล้ง และฤดูหนาว ห่างจากอำเภอขุนยวม ประมาณ 38 กิโลเมตร
น้ำตกดำข่อน: ( น้ำตกผาบ่อง ) เป็นน้ำตกลงมาจากห้วยดำข่อน ซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันเป็นชั้น ๆ ลดหลั่นลงมาถึง 3 ชั้น มีความสูงประมาณ 40 เมตร และด้านซ้ายของน้ำตกนี้ยังแยกเป็นน้ำตกเล็ก ๆ มีระยะห่างจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ 12 กิโลเมตร การเดินทางใช้ได้ตลอดทั้งปี
แม่น้ำปาย: มีชายหาดที่สวยงาม เหมาะสำหรับตั้งค่ายพักแรมพักผ่อนหย่อนใจและการล่องแพตามลำน้ำ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ
หนองเขียว: มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มบนสันเขา บริเวณโดยรอบมีที่ราบกว้างประมาณ 200 ไร่ มีป่าสนเขาเป็นพื้น การเดินทางใช้เดินเท้าจากน้ำตกแม่สุรินทร์ ประมาณ 2 ชั่วโมง
ยอดดอยปุย: เป็นยอดเขารูปร่างคล้ายฝาชี ข้างบนยอดแบนราบคล้ายภูกระดึงอากาศหนาวจัด มีพันธุ์ไม้เมืองหนาวขึ้นอยู่ทั่วไป น้ำฮู้หายใจ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลก กล่าวคือทุก ๆ ประมาณ 25 นาทีจะมีสายน้ำพุ่งออกมาจากรูผนังถ้ำซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากแรงดัน ของธารน้ำในชั้นหินตามรอยร้าวของเปลือกโลกอยู่ในตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3-4 ชั่วโมง จากบ้านห้วยน้ำ แม่สะกึด

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.