อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตั้งอยู่ในจังหวัดตราด มีเนื้อที่โดยประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร หรือ 61,259 ไร่

มีอาณาเขตติดต่อกับ

ทิศเหนือ จด คลองสะตอ และจดเขตจังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ จด เส้นทางเปิดพรมแดนไทย-กัมพูชา และป่า สงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง
ทิศตะวันออก จด ประเทศกัมพูชา , ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ – เขาไฟไหม้)
ทิศตะวันตก จด ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ – เขาไฟไหม้)

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.