อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอควนโดน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ติดชายแดนประเทศไทย กับประเทศมาเลเซีย ทะเลบันเป็นชื่อของบึงน้ำจืดขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ กลางหุบเขาจีนและเขามดแดง ซึ่งเข้าใจว่าเกิดขึ้นจากการยุบตัวของพื้นดิน น้ำในบึงเกิดจากต้นน้ำที่ออกมาจากผนังเขา บริเวณโดยรอบประกอบด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ภูเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ และธรรมชาติที่ส่วยงามยิ่ง อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีเนื้อที่ประมาณ 196 ตารากิโลเมตร
หรือ 122,500 ไร่

ที่ตั้งและอาณาเขต
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย อยู่ในอำเภอควนโดน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 25 ลิปดา ถึง 6 องศา 48ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 05 ลิปดา ถึง100 องศา 13 ลิปดาตะวันออก
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดนงาช้าง
ทิศตะวันออก จดอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ จดรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศ่ตะวันตก จดอำเภอเมือง จังหวัดสตูล

การเดินทาง
การเดินทางจากกรุงเทพฯ – จังหวัดสตูลประมาณ 970 กิโลเมตร และจากตัวเมืองสตูลใช้ทางหมายเลข 406 ประมาณ 19 กิโลเมตร แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4184 อีกประมาณ 20 กิโลเมตร ก็จถึงที่ทำการอุทยานฯ

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *