อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก มีที่ทำการอยู่ที่อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปทางตะวันออก 37 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 290 ตารางกิโลเมตร หรือ 181,250 ไร่ ในพื้นที่ 3 ตำบล คือตำบลนาป่า ตำบลบ้านโคก ตำบลห้วยใหญ่ ประกาศเป็นอุทยาน แห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2541 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 87 ของประเทศไทย

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นผืนป่าเดียวกันกับป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ เป็นต้นกำเนิดของห้วยน้ำดำ ห้วยผึ้ง ห้วยกกไฮ ฯลฯ ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำชี ทางด้านทิศเหนือเป็นภูเขาสูงชัน พื้นที่บริเวณฝั่งแม่น้ำเลย มีสภาพอุดมสมบูรณ์ตลอดแนว ประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ หนาแน่นด้วยพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ตะเคียน ยาง แดง สัก ฯลฯ ทิศใต้เป็นภูเขาที่มีความสูงชันไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหัวโล้น ทางด้านทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูงชัน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์

อุทยานแห่งชาติตาดหมอกส่วนใหญ่ตอนกลางวันอากาศเย็นสบายและจะรู้สึกหนาวเย็นในตอนดึกและตอน เช้า ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม ส่วนฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นมาก อากาศจะหนาวเย็นที่สุดในเดือนธันวาคมและมกราคม

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ที่มีชื่อเสียงก็คือ น้ำตกตาดหมอก สายน้ำที่ตกจากหน้าผาสูงลิบตกกระทบโขดหินเบื้องล่าง จนน้ำแตกเป็นฝอยเหมือนละอองหมอก น้ำตกสองนาง ที่มีชั้นน้ำตกถึง 12 ชั้นและยังเข้าไปเที่ยวชมได้ทุกชั้นในวันเดียว จุดชมวิวผาสวรรค์ ที่มองเห็นทิวทัศน์แม่น้ำเลย ภูหลวง ภูหอ และภูกระดึง ได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกเช่น ผาน้ำเที่ยง เป็นหน้าผาที่ทอดตัวขนานกับแม่น้ำเลน น้ำตกวังหินแร่ จุดชมทิวทัศน์ระหว่างกิโลเมตรที่ 3 – กิโลเมตรที่ 7 (ทางขึ้นน้ำตก)มองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองเพชรบูรณ์เบื้องล่าง และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตก

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *