ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

ข้อมูล อุทยานฯภูสวนทราย(นาแห้ว)

อุทยานฯภูสวนทราย(นาแห้ว),ที่เที่ยวเลย   ,เที่ยวตามฤดูเลย
อุทยานฯภูสวนทราย(นาแห้ว),ที่เที่ยวเลย   ,เที่ยวตามฤดูเลย
อุทยานฯภูสวนทราย(นาแห้ว),ที่เที่ยวเลย   ,เที่ยวตามฤดูเลย
อุทยานฯภูสวนทราย(นาแห้ว),ที่เที่ยวเลย   ,เที่ยวตามฤดูเลย
อุทยานฯภูสวนทราย(นาแห้ว),ที่เที่ยวเลย   ,เที่ยวตามฤดูเลย
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาแห้ว ตำบลแสงภา ตำบเหลล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มีเนื้อที่ประมาณ 73,225 ไร่ หรือ 117.16 ตารางกิโลเมตร ด้วยสภาพขุนเขาที่สูงสลับซับซ้อนกันในพื้นที่ อำเภอนาแห้ว ประกอบกับเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพป่าโดยส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น ซึ่งมีที่ราบน้อย จุดที่สูงที่สุดประมาณ 1,408 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติซึ่งมีพันธุ์ไม้อยู่หนาแน่น ในช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็น

ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนตามแนวชายแดนไทย-ลาว สันเขามีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความลาดเท ตั้งแต่ 2 เปอร์เซ็นต์ จนถึงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ด้านตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่ป่าผืนใหญ่ จะมีความลาดชันมาก พื้นที่ราบเชิงเขาเกือบจะไม่มี ด้านตะวันออกจะมีความลาดชันน้อย ลาดเทลงไปทางด้านตะวันออกมีที่ราบเชิงเขาอยู่บ้าง พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 600 - 1,408 เมตร มีภูสันทรายเป็นยอดเขาสูงสุด เป็นแหล่งน้ำน้ำลำธารของแม่น้ำเหือง และ แม่น้ำแพร่

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติซึ่งมีพันธุ์ไม้อยู่หนาแน่น ในช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็น

พืชพรรณและสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติปกคลุมไปด้วยผืนป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดดังนี้
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ เลียงผา เก้ง กระจง หมูป่า หมี เสือโคร่ง หมาไน อีเห็น บ่าง กระรอก ในป่านี้มีสัตว์ชนิดหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า “ตัวหอน” มีลักษณะคล้ายเม่นอยู่เป็นกลุ่มหากินกลางคืนอาศัยตามหลืบหิน โพรงหิน ไม่ขุดรูอยู่ด้วยตนเองเหมือนเม่น
2. นก ประกอบด้วย นกเหยี่ยว นกกระจิบ นกโพระดก นกกาเหว่า ไก่ป่า ไก่ฟ้า พญาลอไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ฟ้าหลังเทา นกกก นกแซงแซว เป็นต้น และมีนกชนิดหนึ่งเรียกว่า “นกกองกอด” ลักษณะเด่น คือ ที่ขามีเดือยมากกว่า 1 เดือย หางคล้ายนกยูง
3. สัตว์เลื้อยคลาน มี เต่าปูลู กิ้งก่า กะท่าง แย้ จิ้งเหลน ตะกวด แลน และงูชนิดต่างๆ ทั้งมีพิษและไม่มีพิษ ประเภทงูมักพบในป่าเบญจพรรณ
4. ปลา พบในลำน้ำเหืองและแม้แต่ลำห้วยเล็กๆ ก็มีปลาน้ำจืดอาศัยอยู่ในลำห้วย มีพวกปลาประเภทที่มีเกล็ด เช่น ตะเพียน ปลากะสูบ ปลาช่อน ปลาช่อนงูเห่า ปลาซิวและปลาขนาดเล็กอื่นๆ ปลาไม่มีเกล็ด คือ ปลาไหล ปลาหลด ไม่มีปลาขนาดใหญ่

ป้ายนำทาง 


อ้างอิง แหล่งที่มา http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/defaul
guide ฮาเล็ม ฮาเล็ม
update 2013-12-11 21:50:18
 ที่เที่ยวจังหวัดเลย   ที่เที่ยวจังหวัดเลย
ผู้ชม 2,223


LINE it! for ReviewThaiTravel.com

แผนที่ อุทยานฯภูสวนทราย(นาแห้ว)

ขอเส้นทางผ่าน Google Map

สถานที่ใกล้เคียง อุทยานฯภูสวนทราย(นาแห้ว)

ผู้คนพูดถึง อุทยานฯภูสวนทราย(นาแห้ว)

รีวิว อุทยานฯภูสวนทราย(นาแห้ว)

ถ้าคุณรู้จัก อุทยานฯภูสวนทราย(นาแห้ว) ,เขียนรีวิวให้ อุทยานฯภูสวนทราย(นาแห้ว) สิ เพราะ อุทยานฯภูสวนทราย(นาแห้ว) จะขึ้นแสดงในหน้าแรกทันที ที่คุณเขียนรีวิว