อุทยานศิลปะวัฒนธรรม แม่ฟ้าหลวง

อุทยานศิลปะวัฒนธรรม แม่ฟ้าหลวง

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง คือส่วนหนึ่งของการตั้งต้นชีวิตใหม่ชาวเขาไทยใต้ร่มพระบารมีแม่ฟ้าหลวง หรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะสถานที่กำเนิดโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา ก่อนจะพัฒนามาเป็นอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีภูมิทัศน์อันน่ารื่นรมย์ใจยากจะหาสถานที่ใดเสมอเหมือน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยฯ ในปีพุทธศักราช 2515 และเผยแพร่งานฝีมือชาวเขาจนหัตถกรรมชาวเขาเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศแล้ว

มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID-United States Agency for International Development) ทำโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา (Hill Tribe Youth Leadership) ขึ้นในปีพุทธศักราช 2522 โดยนำเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านห่างไกลคมนาคมอยู่รวมกันแบบครอบครัวที่ไร่แม่ฟ้าหลวง มอบทุนพระราชทานเพื่อเล่าเรียนและอบรมเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พึ่งพาตนเอง รับผิดชอบในการงาน ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์

ที่นี่เองคือ “บ้าน” ใหม่ของเยาวชนชาวเขาไทยผู้มาอยู่รวมกันเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและฝึกงานตามแนวพระราชดำริ ก่อนจะเติบโตแยกย้ายกันไปประกอบสัมมาชีพตามอัธยาศัย โครงการสิ้นสุดลงเมื่อการศึกษาได้ขยายเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลเยาวชนได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนใกล้หมู่บ้าน ไร่แม่ฟ้าหลวงจึงเปลี่ยนเป็น อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง สถานที่เก็บรักษาและให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกล้านนา

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับผู้ใฝ่ความสงบสงัด และแสวงหาแรงบันดาลใจจากศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา งานพุทธศิลป์เก่าแก่ โบราณวัตถุอายุนับศตวรรษ สถาปัตยกรรมล้านนา ศิลปวัตถุรังสรรค์จากไม้สัก รวมทั้งต้อนรับผู้ปรารถนาจะดื่มด่ำกับภูมิทัศน์ชอุ่มเขียวด้วยพรรณไม้นานาเนินหญ้า และไม้ยืนต้นรูปทรงงามนามลีลาวดี ทั้งยังมีสระน้ำโอบล้อมปริมณฑลให้ชุ่มตาชื่นใจในทุกฤดูกาล…คิมหันต์ เหมันต์ หรือวัสสานฤดู ไร่แม่ฟ้าหลวงงดงามไม่ซ้ำกันเลย

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
313 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.