อนุสาวรีย์สามครูบา

อนุสาวรีย์สามครูบา

อนุสาวรีย์สามครูบา เป็นสถานที่ประดิษฐานรูปเหมือนองค์สามครูบา คือ ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาเจ้าอภิชัย(ขาวปี) ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ซึ่งทั้งสามองค์เป็นอริยสงฆ์ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอำเภอลี้

การเดินทาง : เดินทางจากตัวเมืองลำพูน มาตามถนนสาย ๑๐๖ ลี้-ลำพูน ประมาณ ๑๐๕ กิโลเมตร ถึงตัวอำเภอลี้เจอสี่แยกไฟแดง อนุสาวรีย์สามครูบา จะอยู่ฝั่งทางทิศตะวันตกข้างศูนย์อาหารเทศบาลตำบลวังดิน

สถานที่ตั้ง : ข้างตลาดเทศบาลตำบลวังดิน ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ ลำพูน 51110

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.