อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

“อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก” ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามประวัติพระยาพิชัย หรือทองดีเกิดในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา มีความสามารถในชั้นเชิงทั้งมวยและดาบ ต่อมาได้เข้ารับราชการกับเจ้าเมืองตาก (สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) คอยปราบข้าศึกที่มารุกราน (ประวัติโดยย่อเท่านั้น) และได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าที่ยกเข้ามาตีเมืองพิชัยจนกระทั่งดาบซึ่งใช้ในการรบหัก (พ.ศ.2316) แต่ก็สามารถป้องกันเมืองเอาไว้ได้ (จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาพิชัยปกครองเมืองพิชัยที่เป็นบ้านเกิด) หลังจากนั้นชาวบ้านจึงได้สดุดีวีรกรรมของท่านและสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญ องอาจ รักชาติ และความเสียสละ นอกจากนี้ ในบริเวณใกล้เคียงอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ระยะห่างประมาณ 1-200 เมตร ยังมีพิพิธภัณฑ์อีกสองแห่งที่น่าสนใจ คือพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ (ใหญ่ที่สุดในโลก)

การเดินทาง : อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัย และพิพิธภัณฑ์เหล็กน้ำพี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *