ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

ข้อมูล อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง)

อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง),ที่เที่ยวเพชรบูรณ์   ,เที่ยวยอดฮิตเพชรบูรณ์
อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง),ที่เที่ยวเพชรบูรณ์   ,เที่ยวยอดฮิตเพชรบูรณ์
อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง),ที่เที่ยวเพชรบูรณ์   ,เที่ยวยอดฮิตเพชรบูรณ์
อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง),ที่เที่ยวเพชรบูรณ์   ,เที่ยวยอดฮิตเพชรบูรณ์
อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง),ที่เที่ยวเพชรบูรณ์   ,เที่ยวยอดฮิตเพชรบูรณ์
อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง) ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหวาย
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่

ประวัติการก่อสร้าง
นายดิเรก ถึงฝั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 36 ได้ริเริ่มก่อสร้างอนุสรณ์สถานเมืองราดขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเผยแพร่พระเกียรติคุณขององค์พ่อขุนผาเมือง “บุคคลสำคัญในการสร้างชาติไทย” เริ่มแรกในการก่อสร้างนั้น ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 3 ได้ออกค่าใช้จ่ายเป็นการก่อสร้างส่วนที่เป็นตัวอนุสรณ์สถานให้ทั้งหมดเป็นเงิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อจากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนและลานจอดรถให้ต่อมาได้ใช้งบประมาณของทางราชการ งบผู้ว่า CEO ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารนิทรรศการรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีผู้ช่วยเหลือประสานงานการก่อสร้าง คือ นายอุดม สมรส, นายเสวี เพชระบูรณิน,นายนุสิทธิ์ ตันติบูล, นายหวี ไพรแก่น, นายสุเทพ ปฏิภาภรณ์ อนุสรณ์สถานเมืองราด ออกแบบโดย นายดิเรก ถึงฝั่ง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเพชรบูรณ์
ให้เป็นดูแลผู้รับผิดชอบอนุสรณ์สถานเมืองราด โดยได้จัดพนักงานดูแลตลอดจนบำรุง
รักษาสถานที่และให้การต้อนรับผู้ที่เดินไปเยี่ยมชมสถานที่

การเดินทางสู่อนุสรณ์สถานเมืองราด
ระยะทางจากตัวอำเภอหล่มสักถึงที่ตั้งอนุสรณ์สถานเมืองราด
ระยะประมาณ 20 กิโลเมตร ด้วยเส้นทางสายหล่มสัก - บ้านติ้ว

ป้ายนำทาง 


อ้างอิง แหล่งที่มา http://www.phetchabunpao.go.th/oldwebsite/index.ph
guide เที่ยวนอก
update 2013-12-12 18:16:54
 ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ชม 2,880


LINE it! for ReviewThaiTravel.com

แผนที่ อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง)

ขอเส้นทางผ่าน Google Map

สถานที่ใกล้เคียง อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง)

ผู้คนพูดถึง อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง)

รีวิว อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง)

ถ้าคุณรู้จัก อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง) ,เขียนรีวิวให้ อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง) สิ เพราะ อนุสรณ์สถานเมืองราด (พ่อขุนผาเมือง) จะขึ้นแสดงในหน้าแรกทันที ที่คุณเขียนรีวิว