หอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก

หอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก

หอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก
สถานที่ตั้ง ศาลากลางหลังเดิม ถนนสิงห์ไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ฯ ขณะนี้ได้จัดนิทรรศการเฉพาะชั้นล่าง จำนวน ๓ ห้อง แบ่งออกเป็น ๖ หัวข้อคือ
๑. พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ – รอยพระบาท
๒. ประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงราย
๓. ชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์
๔. ภาษาและวรรณกรรม
๕. วัฒนธรรม ๕ เชียง
๖. สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (เชียงรายปัจจุบันอนาคต)

สิ่งน่าสนใจ หรือจุดเด่น ของหอวัฒนธรรมนิทัศน์
การประทับรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งได้
จัดแสดงไว้ในหัวข้อที่ ๑ รวมทั้งพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันและเวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือกรณีพิเศษแจ้งล่วงหน้าในวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *