สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

สระแก้ว สระขวัญ
สถานที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๓ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกกองทัพไปตีกรุงกัมพูชา ได้มาพักทัพอยู่บริเวณสระ ทั้งสองนี้ และกองทัพได้อาศัยน้ำในสระทั้งสองบริโภคและใช้สอย จึงได้พระราชทานนามสระทั้งสองว่า
“สระแก้ว สระขวัญ” และในสมัยราชาธิปไตยได้มีการนำเอาน้ำจากสระทั้งสองไปใช้ในพระราชพิธีถือน้ำ พิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์
เมื่อมีการยกฐานะท้องที่ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอครั้งแรกก็ได้ตั้งที่ทำการกิ่งอำเภอใกล้บริเวณสระทั้งสองนี้ จึง ได้ชื่อว่า “กิ่งอำเภอสระแก้ว” นับว่าสระแก้วสระขวัญ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสระแก้ว

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
สระแก้ว สระขวัญ เป็นสระน้ำขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตัวยาวในแนวเหนือ-ใต้ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เทศบาลได้ทำการขุดลอกคลองตกแต่งใหม่ เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำสำหรับทำน้ำประปาใช้ในเขต เทศบาลเมืองสระแก้ว และทำการปรับปรุงบริเวณให้เป็นสวนสาธารณะ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

เส้นทางเข้าสู่สระแก้ว สระขวัญ
จากที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วทางทิศใต้ ตามถนนสุวรรณศร ประมาณ ๑ กิโลเมตร มีถนนลาดยาง แยกซ้ายเข้าสู่สระแก้วสระขวัญอีกประมาณ ๘๐๐ เมตร

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.