สวนลิง

สวนลิง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง อยู่ในอำเภอสรรคบุรี สภาพของสวนลิงในปัจจุบันมีฝูงลิงอาศัยเป็นจำนวนมาก ลิงที่นี่เป็นลิงที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ เนื่องจากสภาพวัด ยังคงลักษณะ สภาพป่ายางไว้ คงเดิม มีต้นยางสูงสลับซับซ้อน มากมาย บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ฝูงลิงที่นี่ เชื่องมากคุ้นเคยกับ นักท่องเที่ยวอย่างดี มีนิสัยไม่ดุร้าย ปัจจุบัน ลิงที่อาศัยในสวนลิงมีไม่ต่ำกว่า สองพัน-สามพันตัว ในแต่ละปี มีลูกลิงเกิดใหม่เป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็น ลูกลิงน้อยๆ ที่เกาะหลังแม่ลิง ซุกซน ให้เห็นเสมอๆ เล่ากันว่า ลิงพวกนี้ เป็นลิงที่หลวงพ่อเฒ่า เจ้าอาวาส องค์แรกของวัดท่านเอามาเลี้ยง ชาวบัานเล่าว่า เคยมีคน แอบมาขโมยลูกลิงไป ปรากฏว่า โดนนิมิต เป็นหลวงพ่อเฒ่าไปทวงคืนกันมาหลายราย แล้ว หลวงพ่อเฒ่าเป็นพระเกจิ ที่ชาวบ้านเคารพนับถือมานาน ท่านเป็นพระ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น จึงไม่เคยปรากฏรูปถ่ายของท่าน ให้เห็นเลย คงมีเพียงรูปหล่อของท่าน เหลือไว้ให้ชาวบัานและ ประชาชน ทั่วไป กราบไหว้และขอพรจากท่าน สวนลิงมีมีชื่อเสียงอีกครั้ง หนึ่ง เมื่อตอนที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ เรื่องนางนาก ซึ่งใช้ สวนลิงเป็นฉากป่าช้า วัดมหาบุษย์ เนื่องจาก สภาพของสวนลิง ถูกใจกองถ่าย เพราะว่าคงสภาพป่าช้าดึกดำบรรพ์ไว้ดั้งเดิมทุกประการ มีต้นยางโบราณ มากมาย

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.