สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง

สวนรุกขชาติวังก้านเหลืองตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 บนบริเวณน้ำตกวังก้านเหลืองอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติชัยบาดาล มีเนื้อที่ประมาณ 350 ไร่ น้ำตกวังก้านเหลืองเกิดจากตาน้ำขนาด ใหญ่ผุดขึ้นมากลางลำห้วยมะกอกและไหลตลอดทั้งปี

บริเวณน้ำตกวังก้านเหลืองมีระดับความสูงประมาณ 130 ม. ไหลจากทิศ ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกแล้วไหลลงแม่น้ำป่าสัก และลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้ำตกมีความยาวประมาณ 3 กม. เป็นน้ำตกหินตะกอน ดินเป็นดินชุดร่วนปนเหนียว ชั้นหน้าดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง ภูมิอากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 38 องศาเซนเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 900 มิลลิเมตร สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ

พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ขึ้นหนาแน่นตามริมลำธาร จากการสำรวจพบว่ามีประมาณ 140 ชนิด เช่น ก้านเหลือง สัตตบรรณ จำปาป่า ดีหมี กระเบากลัก ปรู๋ โสกน้ำ ประดู่ส้ม มะหาด จันทน์ป่า มะดูก และลำพูป่า เป็นต้น

Center map
Traffic
Bicycling
Transit
supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *