สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาธรรมชาติทางชีวภาพป่าชายเลน ที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของทะเลสาบสงขลา สำหรับสวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์แห่งนี้ เป็นสวนสาธารณะที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงชีวประวัติของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ส่วนที่สอง เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่ร่มรื่นมีธรรมชาติริมทะเสสาบสงขลาที่สวยงาม มีพันธุ์ไม้พื้นเมือง มีอาคารแหล่งเรียนรู้และสะพานไม้ทางเดินศึกษาธรรมชาติทางชีวภาพป่าชายเลน ความยาว 800 เมตร เพื่อใช้สำหรับให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เดินชมป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลสาบสงขลาอย่างใกล้ชิด

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *