ศาลเจ้าปู่ – ย่า

ศาลเจ้าปู่ – ย่า

เทพเจ้าแห่งเมตตาได้รับการกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ แผ่ความเมตตาแก่คนยากไร้ ผู้ใดมีทุกข์โศกมักจะไปจุดธูป ขอให้ความทุกข์ที่มีอยู่สลายไป หรือไปบนบานศาลกล่าวาขอให้การค้าเจริญรุ่งเรือง และมักจะได้รับบารมีจากเทพปู – ย่า ดลบันดาลให้สมหวังในสิ่งที่ขอ บริเวณโดยรอบมีศาลาชมวิว กลางน้ำ 2 หลัง สร้างอย่างวิจิตรสวยงามอยู่ในเขตอำเภอเมือง ถนนนิตโย ทางไปจังหวัดสกลนคร ข้ามทางรถไฟไปประมาณ 100 เมตร ศาลเจ้าปู่ – ย่า อยู่ด้านซ้าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4224-5801,0-4224-7291

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.