ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี

ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี

ตั้งอยู่ในสนามทุ่งศรีเมือง ใจกลางเมืองอุดรธานี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพระราชพิธีเปิดศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2502 โดยชาวอุดรธานีร่วมใจสละทรัพย์ส่วนตัว สร้างขึ้นมาทดแทน มีความสวยงามโดดเด่นเป็นสง่าจากฝีมือการออกแบบของ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ ในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานของไทยอีสาน และได้อันเชิญองค์ท้าวเวสสุวัณ อันเป็นลักษณะของเมืองอุดรธานี มาประดิษฐานเคียงคู่กับศาลหลักเมืองหลังใหม่

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *