ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

ข้อมูล ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพชรบูรณ์)

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพชรบูรณ์),ที่เที่ยวเพชรบูรณ์   ,เที่ยวยอดฮิตเพชรบูรณ์
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพชรบูรณ์),ที่เที่ยวเพชรบูรณ์   ,เที่ยวยอดฮิตเพชรบูรณ์
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพชรบูรณ์),ที่เที่ยวเพชรบูรณ์   ,เที่ยวยอดฮิตเพชรบูรณ์
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพชรบูรณ์),ที่เที่ยวเพชรบูรณ์   ,เที่ยวยอดฮิตเพชรบูรณ์
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพชรบูรณ์),ที่เที่ยวเพชรบูรณ์   ,เที่ยวยอดฮิตเพชรบูรณ์
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สถานที่ตั้ง
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือศาลนเรศวร ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๒ ตำบลท่าโรง อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติความเป็นมา
การก่อสร้างศาลนเรศวรตามพงศาวดารได้กล่าวไว้ว่า ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา เขมร ได้ยกทัพเข้ามากวาดต้อนประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงมีพระบรมราช โองการให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คุมทัพรุดหน้ามาถึงแขวงเมืองวิเชียรบุรี แล้วโปรดให้พระยาศรีถมอรัตน์ เจ้าเมืองวิเชียรบุรีในขณะนั้นเป็นทัพหน้าไปตีทัพเขมรที่เมืองนครราชสีมาให้แพ้พ่ายไป ชาววิเชียรบุรีเห็นว่า สมเด็จพระนเรศวรเคยเสด็จมาเมืองวิเชียรบุรีและทรงปราบกองทัพเขมรให้แตกพ่ายไป จึงได้หล่อพระบรมรูป และสร้างศาลไว้เป็นที่เคารพสักการะและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน เดิมสร้างไว้ที่หน้าสถานีตำรวจภูธร อำเภอวิเชียรบุรี ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน คือ บริเวณสนามบินวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง ห่างที่ว่า การอำเภอวิเชียรบุรีไปทางเหนือประมาณ ๕ กิโลเมตร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์และ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาต เสด็จแทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวร เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๖

ความสำคัญต่อชุมชน
เป็นสถานที่ประชาชนให้ความเคารพ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ของทุก ๆ ปีจะมีงานบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณรอบ ๆ ศาล นเรศวรได้รับการแตกแต่งปลูกต้นไม้ร่มรื่น สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อน ศาลสมเด็จพระนเรศวรมีลักษณะเป็นศาลาทรงไทยจตุรมุขชั้นเดียว ภายในศาลประดิษฐานพระบรม รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เส้นทางเข้าสู่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เส้นทางเข้าสู่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การคมนาคมสะดวก โดยใช้ถนนบุษราคำ จากที่ว่าการ อำเภอวิเชียรบุรีไปทางทิศเหนือ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร

ป้ายนำทาง 


อ้างอิง แหล่งที่มา http://www.doh.go.th/WEB/hwyorg55200/travel_kingna
guide เที่ยวนอก
update 2013-12-12 19:01:36
 ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์   ที่เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ชม 2,516


LINE it! for ReviewThaiTravel.com

แผนที่ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพชรบูรณ์)

ขอเส้นทางผ่าน Google Map

สถานที่ใกล้เคียง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพชรบูรณ์)

ผู้คนพูดถึง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพชรบูรณ์)

รีวิว ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพชรบูรณ์)

ถ้าคุณรู้จัก ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพชรบูรณ์) ,เขียนรีวิวให้ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพชรบูรณ์) สิ เพราะ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพชรบูรณ์) จะขึ้นแสดงในหน้าแรกทันที ที่คุณเขียนรีวิว