วัดเล่งเน่ยยี่ วัดมังกรกมลาวาส

วัดเล่งเน่ยยี่ วัดมังกรกมลาวาส

“วัดเล่งเน่ยยี่” หรือ “วัดมังกรกมลาวาส”

วัดแห่งนี้เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งของย่านเยาวราช โดยเป็นวัดจีนสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญกรุง

วัดมังกรกมลาวาสแห่งนี้มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบทางจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋ว โดยวางแปลนตามแบบวัดหลวง คือ มีวิหารท้าวจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก ตรงกลางเป็นพระอุโบสถ ข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหารเทพเจ้า ซึ่งในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ทั้งแบบไทยและแบบจีนนั้น

วัดแห่งนี้จะได้รับความนิยมในการมาสักการะขอพรและร่วมพิธีแก้ชง โดยภายในวัดจะมีบรรยากาศที่คึกคักเป็นอย่างมาก

สามารถแก้ปีชง ได้ตลอดปี สักการะเทพเจ้าศักดิ์สิทย์

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
การเดินทางมาเยาวราช
รถไฟใต้ดิน MRT ลงสถานีหัวลำโพงสุดสาย ต่อตุ๊กตุ๊กหรือแท็กซี่ มาลงที่ถนนเยาวราช รถโดยสารประจำทาง : สาย 4,21,25,53,73,73ก,507,529,542 การเดินทางโดยรถยนต์ : ไม่แนะนำให้ขับรถมาเอง เพราะหาที่จอดยาก แต่ถ้ามาทางถนนเจริญกรุง สามารถจอดได้ที่ตลาดโลตัส โดยเสียค่าจอดรถเป็นรายชั่วโมง

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *