วัดเนินพระเนาว์

วัดเนินพระเนาว์

วัดเนินพระเนาวนาราม (วัดเนินพระเนาว์)
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองคาย

วัดเนินพระเนาวนาราม (วัดเนินพระเนาว์)
หมู่ 4 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

พระครูภาวนาปัญญาภรณ์ (บุญส่ง โกวิโท) เป็นเจ้าอาวาสวัดเนินพระเนาวนาราม
และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

วัดเนินพระเนาวนาราม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองคาย
ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม สังกัดฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

ประวัติวัดเนินพระเนาวนาราม
เคยเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแต่เมื่อไรไม่ปรากฏหลักฐานจารึกไว้ตั้งอยู่ป่ารกชัฏทางหางเมืองหนองคายด้านตะวันออกมีการบูรณะกันเป็นระยะ เรียกขานกันว่า วัดโพนกากวาก ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๙ -๒๔๘๑ ได้บูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ เรียกว่า วัดโพนพระเนาว์ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้บูรณะสร้างเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน และทำพิธีเปิดเป็นทางการ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ แล้วก็ได้เรียกขานกันว่า วัดเนินพระเนาวนาราม ตราบเท่าถึงปัจจุบัน
เริ่มแรกวัดมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ กว่าไร่ ต่อมาได้แบ่งเนื้อที่ของวัดทางด้านตะวันออกให้โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา และทางโรงเรียนได้แบ่งเนื้อที่ให้เป็นที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาล ระบบ เอ็ฟ เอ็ม ประจำจังหวัด จึงเหลือเนื้อที่เป็นของวัดแท้ ๆ ประมาณ ๕๕.๕ ไร่ มีกำแพงรั้วรอบเป็นสัดส่วนเรียบร้อย

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *