ประกาศฟรี โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของคุณฟรี!! ที่ https://www.reviewthaitravel.com/ เพียงสมัครสมัครสมาชิกแล้ว ลงประกาศได้เล้ย...

ข้อมูล วัดเขาแก้ววรวิหาร

วัดเขาแก้ววรวิหาร,ที่เที่ยวสระบุรี,วัดสระบุรี
วัดเขาแก้ววรวิหาร,ที่เที่ยวสระบุรี,วัดสระบุรี
วัดเขาแก้ววรวิหาร,ที่เที่ยวสระบุรี,วัดสระบุรี
วัดเขาแก้ววรวิหาร,ที่เที่ยวสระบุรี,วัดสระบุรี
วัดเขาแก้ววรวิหาร,ที่เที่ยวสระบุรี,วัดสระบุรี
วัดเขาแก้ววรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมเป็นวัดโบราณวัดหนึ่งตั้งอบู่บนเขา ริมแม่น้ำป่าสัก ในเขตท้องที่ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นวัดราษฎร์สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ประมาณ ปี พ.ศ.2171

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จนมัสการพระพุทธบาทและจะเสด็จนมัสการพระพุทธฉายได้ทรงแวะพักไพร่พลขบวน ราบ ณ พลับพลาท่าหิน ลานหน้าวัดเขาแก้ว พระองค์ได้เสด็จขึ้นทอดพระเนตรวัดเขาแก้ว ทรงเลื่อมใสในภูมิฐานของวัด ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาเล็กๆ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงามเป็นที่สงบเหมาะสำหรับการบำเพ็ญสมณธรรม พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาที่จะบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) เป็นแม่กองควบคุมการก่อสร้าง เจ้าพระยานิกรบดินทร์ได้จัดพวกนายกองโค พากันไปรับไม้เครื่องบนและสิ่งก่อสร้างจากกรุงเทพฯ มาบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ ปรับปรุงขยายให้ใหญ่กว่าเดิม ก่อกำแพงรอบพระอุโบสถขึ้นมาใหม่ สร้างกุฏิไว้ด้านทิศเหนือของเจดีย์และบูรณะองค์พระเจดีย์ของเดิม เมื่อเสร็จแล้วมีพระกระแสรับสั่งให้สถาปนาวัดเขาแก้วขึ้นเป็นพระอารามหลวง พระราชทานนามว่า “ วัดคีรีรัตนาราม ”

เมื่อ พ.ศ.2456 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิโนรส องค์สังฆประมุขเสด็จออกตรวจการ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี เสด็จทอดพระเนตรวัดเขาแก้ว ทรงเห็นป้ายที่ติดไว้ท่าหินลาดหน้าวัดว่า “ วัดคีรีรัตนาราม ” รับสั่งว่าเป็นคำมคธ ทรงให้เรียกเป็นคำไทยว่า “ วัดเขาแก้ว ” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ป้ายนำทาง 


อ้างอิง แหล่งที่มา https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%
guide นักการตลาด มืออาชีพ
update 2013-11-20 17:59:25
 ที่เที่ยวจังหวัดสระบุรี ที่เที่ยวจังหวัดสระบุรี
ผู้ชม 3,202


LINE it! for ReviewThaiTravel.com

แผนที่ วัดเขาแก้ววรวิหาร

ขอเส้นทางผ่าน Google Map

สถานที่ใกล้เคียง วัดเขาแก้ววรวิหาร

ผู้คนพูดถึง วัดเขาแก้ววรวิหาร

รีวิว วัดเขาแก้ววรวิหาร

ถ้าคุณรู้จัก วัดเขาแก้ววรวิหาร ,เขียนรีวิวให้ วัดเขาแก้ววรวิหาร สิ เพราะ วัดเขาแก้ววรวิหาร จะขึ้นแสดงในหน้าแรกทันที ที่คุณเขียนรีวิว