วัดเขาวงพระจันทร์

วัดเขาวงพระจันทร์

วัดเขาวงพระจันทร์ บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทแท้ (รอยพระบาทที่ 4) ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองลพบุรีประมาณ 28 กม. ตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ตรงหลักกม.ที่ 178 มีทางแยกเลี้ยวขวาอีก 5 กม. ตั้งอยู่ในเขตตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงบริเวณเชิงเขาจะเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ จะมีทางบันไดไปสู่ยอดเขาประมาณ 3,790 ขั้นยอดเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร ถ้าวัดจากเชิงเขาถึงยอดเขาโดยแนวบันไดจะยาว 1,680 เมตร ใช้เวลาเดินทางจากเชิงเขาถึงยอดเขาประมาณ 2 ชั่วโมง สองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าไม้ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมด บางแห่งจะเป็นที่ลาด บางแห่งจะเป็นที่ชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา สถานที่นี้เป็นแหล่งสะสมวัตถุโบราณ ของหายากมากมาย และพระพิมพ์ต่างๆมากมาย
วัดเขาวงพระจันทร์ มีงานไหว้พระบาทประจำปีในเดือนกุมภาพันธ์ สักการะรอยพระพุทธบาท กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคล

จุดสนใจ ตั้งอยู่เชิ่งเขาวงพระจันทร์ เป็นเขาที่ได้ชื่อว่าเป็นเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี

การเดินทาง การเดินทางท่านสามารถใช้เส้นทางหลัก คือ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 178 เมื่อท่านเดินทางมาจากตัวจังหวัดลพบุรี มาตามถนนพหลโยธินจะมีป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวาเข้าวัดเขาวงพระจันทร์ประมาณ 5 กิโลเมตรจะพบกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีตั้งอยู่ทางด้านขวามือก่อนถึงเขาวงพระจันทร์และเมื่อเลยแนวเขตรั้วโรงเรียนไปจะพบกับศาลเจ้าพ่อขุนด่านตั้งอยู่บริเวณทางด้านขวามือเลยแนวเขตของรั้วโรงเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 036-770-096 ททท.สำนักงานลพบุรี

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.