วัดเขารูปช้าง

วัดเขารูปช้าง

วัดเขารูปช้าง ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๑

ประวัติวัดเขารูปช้าง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๙ บ้านเขารูปช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพิจิตรไปทางทิศใต้ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ตามเส้นทางถนน สายพิจิตร-ตะพานหิน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีที่ดิน ๓๕ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา พื้นที่ตั้งด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูงติดกับภูเขา ด้านตะวันออกเป็นที่ราบต่ำติดบึง วัดเขารูปช้างมีอาคารเสนาสนะต่างๆ คือ พระอุโบสถกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ หอสวดมนต์กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๓ เมตร สร้างในปี พ.ศ.๒๕๒๑ และมีกุฎิสงฆ์จำนวน ๖ หลัง
วัดเขารูปช้างสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.๒๓๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ สภาพทั่วไปของวัดเป็นเนินเขา มีหินบนยอดเขา มีต้นไม้ขึ้นอยู่บนเนินเขา โดยทั่วไป เชิงเขาด้านตะวันตกเป็นถนน ส่วนด้านตะวันออกเป็นที่อยู่ของชาวบ้าน และตลาด เหตุที่เรียกวัดนี้ว่า วัดเขารูปช้าง คงเป็นเพราะบนยอดเขามีหินรูปคล้ายช้างนั่นเอง มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ มีวิหารหลวงพ่อเตียงตรงทางขึ้นเขา ซึ่งหลวงพ่อเตียงนั้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพิธ แห่งวัดฆะมัง ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร มีรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน รูปหล่อหลวงพ่อปุ่น ที่เคยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเตียงอีกด้วย

Center map
Traffic
Bicycling
Transit
supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *