วัดศิลาอาสน์ ภูพระ

วัดศิลาอาสน์ ภูพระ

วัดศิลาอาสน์ ภูพระ ตั้งอยู่ที่บ้านนาไก่เซา ตำบลนาเสียว ภายในบริเวณวัดมีเพิงผาหินซึ่งมีภาพจำหลักกลุ่มพระพุทธรูป อันเป็นที่มาของชื่อ ภูพระ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมาช้านาน ปัจจุบันมีการสร้างหลังคาครอบไว้ ประกอบด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง ๕ ฟุต สูง ๗ ฟุต พระหัตถ์ขวาวางอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ซ้ายพาดอยู่ที่พระชงฆ์ (พระหัตถ์อยู่ในท่าตรงข้ามกับปางมารวิชัย) เรียกกันว่า พระเจ้าองค์ตื้อ มีพระพุทธรูปหินทรายขนาดเล็กสูง ๗ นิ้ว ลักษณะเดียวกันอีก ๑ องค์ ตั้งวางอยู่ด้านหน้า ใกล้กันมีพระพุทธรูปอีก ๗ องค์ จำหลักรอบเสาหินทราย ประทับนั่งเรียงแถว ปางสมาธิ ๕ องค์ ปางเดียวกับพระเจ้าองค์ตื้อ ๒ องค์ พระพุทธรูปเหล่านี้มีพุทธลักษณะเป็นแบบพระพุทธรูปอู่ทอง มีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ ร่วมสมัยอยุธยาตอนต้น สถานที่แห่งนี้ยังมีต้นลีลาวดีพันปีจำนวนมาก นอกจากนั้นใกล้บริเวณลานหินยังพบเป็นรอยพระบาท ขนาด 1.20 x 0.80 เมตร และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำตลอดทั้งปี ทุกปีมีงานนมัสการพระพุทธรูปที่ภูพระ ปีละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๓ วัน ในช่วงวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๓ และวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๕

การเดินทาง : จากตัวเมืองชัยภูมิไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ (ชัยภูมิ-แก้งคร้อ) ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายตามทางนาเสียว-ห้วยชัน ประมาณ ๕ กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายเข้าวัดอีก ๑ กิโลเมตร

ที่อยู่ วัดศิลาอาสน์ ภูพระ ตั้งอยู่ที่บ้านนาไก่เซา ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *