วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
เดิมชาวบ้านเรียก วัดทุ่งสาธิต เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางจิตใจของชาวพระโขนงมานาน เล่าต่อมาว่า สร้างโดยนายวันดี คหบดีชาวลาว ที่อพยบมาจากเวียงจันทร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์รับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์ จัดตั้งเป็นพระอารามหลวงได้รับพระราชทานนามว่า วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

วัดแห่งนี้มีพระอุโบสถที่สวยงามและพระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนา ซึ่งได้จำลองมาจากพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 25 องค์ พระอรหันต์สาวกธาตุ 289 องค์ และพระพุทธรูปทองคำอีก 2 องค์

ที่อยู่สถานที่ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *