วัดพุทโธธัมมะธะโร

วัดพุทโธธัมมะธะโร

วัดพุทโธธัมธโร
ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 212 ห่างจากตัวอำเภอนิคมคำสร้อยประมาณ 4 กิโลเมตร ตรงหลักกิโลเมตรที่ 134 ณ เลขที่ 133 หมู่ที่ 1 บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย มีหลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่หลังคาพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ปางปฐมเทศนา ศิลปะรัตนโกสินทร์ ์ประยุกต์ ออกแบบโดยท่านพ่อลี ธัมมธโรที่เคยดำริจะก่อสร้างที่วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการหันหน้าออกอ่าวไทยเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจแก่นักเดินเรือและประชาชนที่อาศัยในละแวกใกล้ๆ นั้น เมื่อท่านหลวงพ่อลี ละสังขารก็ไม่มีผู้ใดสานต่อเจตนารมยณ์ท่านอาจารย์สมพงษ์ ขันติโก ลูกศิษย์พระอาจารย์ลี เจ้าอาวาสวัดพุทโธธัมธโร ได้ก่อสร้าง เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของบูรพาจารย์กัมมัฏฐาน ตามแบบที่ท่านพ่อลีออกแบบทุกประการ หลวงพ่อธรรมจักรสร้างบนหลังคาอุโบสถ องค์พระสูงใหญ่มาก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก อยู่ห่างจากถนนชยางกูรประมาณ 500 เมตร ประชาชนเดินทางผ่านไปมามองเห็นองค์พระได้ชัดเจน ตรงหน้าหลวงพ่อธรรมจักร มีรูปปั้นพระอรหันต์เบญจวัคคี ก่อด้วยอิฐถือปูน หันหน้าเข้าหาหลวงพ่อธรรมจักร นับเรียงจากซ้ายไปขวา องค์ที่ 1 พระอัญญาโกญทัญญะ องค์ที่ 2 พระวัปปะ องค์ที่ 3 พระภัทธิยะ องค์ที่ 4 พระมหานามะ องค์ที่ 5 พระอัสสชิด้านหลังหลวงพ่อธรรมจักร เป็นธรรมจักรขนาดใหญ่สูงเท่าองค์หลวงพ่อธรรมจักร มองเห็นเป็นภูมิทัศน์ มีความแปลกมหัศจรรย์กว่าพระพุทธรูป ทุกบาง ที่เคยปรากฏ ทำให้เป็นที่หน้าสนใจของประชาชน แวะเข้าชมและนมัสการมากมาย แม้องค์พระเองก็เป็นปริศนาธรรมให้ขบคิด นิ้วพระหัตถ์ที่กล่าวถึงธรรม ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ 4 และกิเลสที่พระองค์ตัดห่างไกลโดยสิ้นเชิงคืออวิชชา 3

Center map
Traffic
Bicycling
Transit
supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *