วัดพิพัฒน์มงคล

วัดพิพัฒน์มงคล

วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ หรือพระพุทธสุโขโพธิ์ทอง หล่อด้วยทองคำหนัก 9 กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ตัวองค์พระทองคำดังปรากฏในปัจจุบันนั้นสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ที่มีความสวยงาม พระพุทธสุโขโพธิ์ทอง เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างมากของชาวทุ่งเสลี่ยม เนื่องจากเชื่อกันว่าพระพุทธสุโขโพธิ์ทอง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
วัดแห่งนี้มีวิหารแบบศิลปะล้านนา คือหอคำหลวง ด้านหลังมี “หอคำน้อยมหารัชมงคลพิพัฒน์” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุ พระพุทธรูปต่างๆ และวัตถุมงคลเอาไว้

นอกจากนี้ยังมีวิหารลายคำ ที่ประดิษฐานหลวงพ่อทันใจ เป็นวิหารที่สร้างด้วยไม้สักทองอายุประมาณ 100 ปี สร้างแบบศิลปะล้านนาผสมกับศิลปะไทลื้อ ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ออกจากกรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดปทุมธานี อยุธยา สิงห์บุรี นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก แล้วเข้าสู่จังหวัดสุโขทัย จากตัวเมืองจังหวัดสุโขทัยมาอำเภอทุ่งเสลี่ยม เป็นระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร มีป้ายของวัดที่ทางการท่องเที่ยวติดบอกตลอดทาง

หากเดินทางโดยรถโดยสาร ให้ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิดใหม่ ของบริษัทวินทัวร์ รถออกเวลา ๐๗.๕๐ น. และเวลา ๒๒.๐๐ น. ของทุกวัน

หรือเดินทางไปกลับโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ออกจากกรุงเทพ เวลา ๐๗.๕๐ น. ถึงสนามบินสุโขทัยเวลา ๐๙.๐๕ น. และออกจากกรุงเทพ เวลา ๑๕.๔๐ น. ถึงสนามบินสุโขทัยเวลา ๑๖.๕๕ น. จากสนามบินไปวัดพิพัฒน์มงคล ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร สามารถติดต่อให้ทางวัดนำรถมารับ-ส่งที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๕ ๙๐๗๒, ๐ ๘๑๒๘ ๐๖๓๓ ๐ ได้ตลอดเวลา

ที่ตั้ง เลขที่ 464 หมู่ 2 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150 โทร.055-659072, 055-659164 โทรสาร 055-659198

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *