วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกจากตัวเมืองไปตาม ทางหลวงหมายเลข 102 ประมาณ 305 กิโลเมตร จะเห็นตั้งอยู่ทางซ้ายมือของถนนใกล้กับทางแยกซึ่งเป็นบริเวณชุมชน การเดินทางสะดวกปลอดภัยสิ่งสำคัญภายในวัดมีพระวิหารหรือมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทคู่ประทับยืนบนฐานดอกบัว มีประชาชนมานมัสการปิดทองเป็นประจำ เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อมีงานเทศกาลประจำปี ซึ่งเป็นงานฉลองพร้อมกันทั้ง 3 วัด ได้แก่ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระยืนพุทธบาทยุคล และวัดพระนอนไสยาสน์ ประชาชนทั่วทุกสารทิศจะพากันหลั่งไหลเดินทางมานมัสการ

ฐานโบราณสถานสมัยสุโขทัยในวัดพระยืน
ฐานโบรารสถานที่ประกฎในวัดพระยืนพุทธบาทยุคล อยู่ด้านหลังมณฑปพระยืนลักษณะเป็นเจย์ดี 3 องค์เรียงกัน องค์ละฐานเจดีย์ องค์กลางมีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนบนขององค์เจดีย์ได้หักลงมาทั้งหมดแล้ว แต่รูปแบบพอเป็นที่สังเกตได้ว่าเป็นเจดีย์ศิลปะสมัยสุโขทัย

หลวงพ่อพุทธรังสี
หลวงพ่อพุทธรังสี เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 55 นิ้ว สูงจากฐานถึงเปลวรัศมี 66 นิ้ว ยอดพระเกตุมาลาเป็นเปลวเพลิง เนื้อทองที่องค์พระพุทธรูปมีความพิเศษกว่าพระพุทธรูปสัมฤทธิ์โดยทั่วไป เพราะเนื้อโลหะสะท้อนสีแดงคล้ายโลหะนากออกมาชัดเจน รวมถึงอาจมีส่วนผสมของโลหะทองคำบริสุทธิ์ในปริมาณที่สูงด้วยทำให้พระพุทธรูปองค์นี้จึงยังคงแวววาวสุกใส แม้จะมีอายุผ่านมากว่า 600 ปี แล้วก็ตามปัจจุบันหลวงพ่อพุทธรังสีประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ ด้านข้างมณฑปพระยืน

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *