วัดพรหมนิมิต (วัดหลังเขา)

วัดพรหมนิมิต (วัดหลังเขา)

วัดพรหมนิมิต (วัดหลังเขา) ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยพระครูนิเทศธรรมาวุธ ซึ่งวัดแห่งนี้มีจุดเด่นของพระอุโบสถโดยมีการนำขวดสีเขียมมาก่อสร้างในส่วนของตัวพระอุโบสถและหลังคาพระอุโบสถ ใช้ขวดสีเขียวทั้งหมดจำนวน ๕๐,๐๐๐ ขวด ทั้งนี้ในการก่อสร้างพระอุโบสถ โดยการปั้นเป็นลวดลายรูปปั้นปิดทอง ในส่วนบริเวณหน้าอุโบสถมีการประดับตกแต่งด้วยกระจก เสาเป็นคอนกรีต บานประตูและหน้าต่างทำด้วยไม้สัก พื้นขัดด้วยหินอ่อน
อีกหนึ่งศาสนสถานที่มีความแปลก ไม่ค่อยพบเห็นตามวัดทั่วไปและยังถือเป็น unseen thailand นั่นก็คือ “พระอุโบสถขวดสีเขียว” พระอุโบสถแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างด้วยขวดสีเขียว

วัดหลังเขา 8 หมู่ 9 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.