วัดป่าแสงอรุณ (สิมอีสาน)

วัดป่าแสงอรุณ (สิมอีสาน)

“สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ พระอารามหลวง)” สิมอีสาน หรือ โบสถ์อีสาน ที่ทางภาคอีสานเรียกโบสถ์ว่า “สิม” สิมอีสาน ได้เน้นถึงรูปแบบ ทรวดทรง ความมั่นคงสามารถคุ้มแดดคุ้มฝนตลอดจนความวิจิตรงดงามของภาพเขียนฝาผนังลายผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น อันเป็นการปลูกฝังแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อไป อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย
สิมอีสานประยุกต์ (โบสถ์) สถาปัตยกรรมแบบอีสานตอนบนผสมผสานกับสถาปัตยกรรมส่วนกลาง เพื่อให้สวยสดโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลังคามุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลาแบบโบราณ มีหอระฆัง 4 หอ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่มั่นคงถาวรโดยตลอด ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน รวม 9 ปี
เมื่อเดินมองรอบๆอุโบสถแล้วด้านหน้ามีลานจอดรถกว้างมาก และตอนนี้จะขอเข้าไปด้านในอุโบสถบ้าง พอเดินเข้ามาถึงข้างในจะเห็น พระพุทธรังสิโยภาสสุขพิพัฒน์ พระประธานในอุโบสถ (สิมอีสาน) พระนามว่า พระพุทธรังสิโยภาสสุขพิพัฒน์ เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร (ปางมารวิชัย) ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในสิมอีสาน (โบสถ์) ขนาดหน้าตักกว้าง 69 นิ้ว สูง 2 เมตร
และเมื่อเดินมารอบๆตัววัด ไม่ไกลกันมากจะเจอ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวิถีชีวิตชนบทอีสาน หลังจากที่ชมความงดงามของสิมแล้ว รอบๆ วัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายหลายอย่าง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวิถีชีวิตชาวชนบทอีสาน โดยการปั้นเป็นรูปปั้นการทำนา การหาปลา และอื่นๆ แบ่งเป็นซุ้มๆ

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดป่าแสงอรุณ พระอารามหลวง ตำบลพระลับ ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นประมาณ 6 กิโลเมตร ตามถนนศรีจันทร์ เส้นทางถนนขอนแก่น-กาฬสินธุ์ มีแยกขวามือเข้าถนนโยธาธิการอีก 300 เมตร

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *