วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร

วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร

วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร(เดิมชื่อวัดดอนพิพวย) ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๘ บ้ายฝายแตก ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคำศรี รัตนโคตร(หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ) พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ได้ริเริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่แห่งนี้เพื่อสร้างเป็นวัดหรือที่พำนักสงฆ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นมา

ลักษณะโดยทั่วไปของวัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร มีลักษณะเป็นวัดป่า เดิมในสมัยที่หลวงปู่ทองทิพย์ฯ ยังไม่ละสังขาร วัดนี้มีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรอาศัยอยู่ประมาณ ๑๕-๒๐ รูป มีศาลาอเนกประสงค์และห้องครัวไว้ทำอาหารถวายพระเณรหรือเลี้ยงทานแก่ประชาชนที่มาทำบุญ และมีศรัทธาพุทธศาสนิกชนเดินทางเข้าทำบุญ นมัสการสักการะหลวงปู่ทองทิพย์ฯ มากมาย ส่วนในปัจจุบัน หลังจากหลวงปู่ทองทิพย์ละสังขาร ก็จะมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรพำนักอาศัยอยู่เพียง ๒-๕ รูป

ในบริเวณวัดมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งหลวงปู่ทองทิพย์ฯ และศิษยานุศิษย์ได้ร่วมก่อสร้างพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่สักการะบูชา และเป็นสถานที่เวียนเทียนของวัด ทั้งมีพระพุทธรูปพระศรีอาริยเมตไตรย์ประดิษฐานฝั่งทิศตะวันออก และพระพุทธรูปพระรามโมพุทโธประดิษฐานทางทิศตะวันตกของต้นศรีมหาโพธิ์ ประกอบกับมีเทวรูปพระโพธิสัตว์ทรงม้าพระรามหก อยู่บริเวณนั้นด้วย
ในวัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร มีพระพุทธรูป พระแก้วมรกตองค์ใหญ่อยู่หลายองค์ รวมถึงพระพุทธรูปพระเจ้า ๕ พระองค์(พระพุทธรูปใหญ่ปางพระแก้วมรกต ๕ พระองค์ในภัทรกัปนี้ หันพระพักตร์เข้าหากัน) ที่หลวงปู่ทองทิพย์ฯ เคยนำศิษยานุศิษย์สร้างถวายไว้สมัยท่านยังมีชีวิต

ปัจจุบัน วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร ยังคงสภาพเป็นวัดป่า และเป็นสถานที่เก็บรักษาร่างสังขารอันไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่ทองทิพย์ฯ ไว้ในโลงแก้ว เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ากราบไหว้สักการะได้ทุกวัน และกำลังมีการก่อสร้างปราสาทหรือวิหารพระศรีอาริยเมตไตรย์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเทวรูป และจะเป็นที่เก็บรักษาร่างสังขารของหลวงปู่ทองทิพย์ฯ เพื่อเป็นอาจาริยบูชาต่อไป

supporter review
Author: supporter review

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วประเทศไทย https://www.reviewthaitravel.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *