วัดป่าสว่างบุญ

วัดป่าสว่างบุญ

วัดป่าสว่างบุญ ตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 โดย พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ (หลวงพ่อสมชาย ปุญญมโน) ในเนื้อที่กว่า 400 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของโยมพ่อและโยมแม่ของหลวงพ่อสมชาย ด้านในวัดเป็นสถานที่ที่สงบเงียบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ทางด้านหลังติดกับเชิงเขามีอากาศที่เย็นสบายมาก ๆ และมีประชาชนเข้าไปปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ พ.ศ. 2535 คณะศิษยานุศิษย์ นาโดย คุณยุพนา ธรรมโกวิท เป็นเจ้าภาพ ร่วมสร้างพระเจดีย์ หลวงพ่อท่านได้นาพระบรมสารีริกธาตุจานวน 84,000 องค์ บรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์และพระยืนบนเขาบริเวณวัดป่าสว่างบุญ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปี 3 เดือน ได้ชื่อว่า “พระมหาเจดีย์เทพนิธากร” ตั้งสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา มีบันไดนาคเป็นทางขึ้นสู่เจดีย์ประมาณ 180 ขั้น รอบองค์พระเจดีย์มีรูปปั้นยักษ์คอยปกป้องพระเจดีย์ทั้ง 4 ทิศ

ต่อมาก็มีประชาชนที่เคารพศรัทธาในตัวหลวงพ่อสมชาย เป็นจานวนมาก เมื่อประมาณปี 2548 ประชาชนในจังหวัดสระบุรีและทั่วภูมิภาคได้ร่วมกันจัดสร้าง “องค์พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิ์สัตว์สว่างบุญ”ซึ่งเป็นองค์มหาเจดีย์ที่มีความสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมากเพราะมีองค์เจดีย์ ถึง 500 ยอด ซึ่งแตกต่างไปจากองค์มหาเจดีย์องค์อื่น ๆ ในเมืองไทย
ลักษณะขององค์มหาเจดีย์เป็นองค์เจดีย์องค์ใหญ่อยู่ตรงกลางและมีองค์เจดีย์ราย อยู่รอบ ๆ
มีทั้งหมด 9 ชั้น ทำเป็นบันไดขึ้นไปยังองค์เจดีย์ที่ตั้งอยู่ทางด้านบน ตัวองค์
เจดีย์เป็นปูนปั้นรูปแบบสวยงามประณีตเคลือบสีทองทั้งหมดทุกองค์ ในเจดีย์องค์ใหญ่นั้นครอบองค์เจดีย์องค์เล็กไว้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งในเจดีย์องค์เล็กบรรจุพระบรมสารีริกธาตุต่าง ๆ ไว้ด้วย นอกจากองค์เจดีย์องค์เล็กที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ในยอดขององค์เจดีย์ ทั้ง 500 ยอดนั้นก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกองค์ ถือเป็นศาสนสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง

องค์เจดีย์ด้านในตรงกลางเป็นองค์ประธานสร้างด้วยเป็นปูนปั้นโดยถอดแบบมาจากยอดเจดีย์พระพุทธคยา ประเทศอินเดีย และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรจากวัดเนปาลลุมพินี ประเทศเนปาล สวยงามประดับกระจกทับทิมโดยรอบสวยงาม บรรจุไว้ เพื่อให้ประชาชนมาสักการะบูชา

ที่ตั้ง: ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.