วัดป่าจิตตภาวนา

วัดป่าจิตตภาวนา

วัดป่าจิตตภาวนา(ฟ้าคราม) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สาขาที่ 44 ของวัดป่าพง โทร.025-321 548,081-426695

คราว ใดที่หลวงพ่อชา สุภทโท เดินทางมาที่กรุงเทพมหานครโดยมากจะมีพระและสามเ ณรติดตามท่านมาด้วย เมื่อไปพักบ้านโยมหลวงพ่อรู้สึกเกรงใจ หลวงพ่อจึงปรารภว่าอยากจะมีสาขาวัดป่าพง แถวกรุงเทฯ สักสาขาเพราะจะได้สะดวกต่อพระและเณรที่เดินทางมาทำธุระที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2521 พล.อ.ต.ประภา(ตำแหน่งในขณะนั้น)และคุณจิตตาพร เวชปาน ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 5 ไร่ แด่หลวงพ่อชา สุภทโท ในคราวนั้น หลวงพ่อชา ได้มีโอกาศมาดูสถานที่แห่งนี้ หลวงพ่อจึงรับไว้เพื่อที่จะได้จัดตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ ที่ดินผืนนี้อยู่ในเขต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี แต่เดิมเป้ฯที่นารอบๆบริเวณที่ดิน 5 ไร่นี้ก็เต็มไปด้วยท้องนาและทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่หลายร้อยไร่ หลังจากนั้นมาในปี พ.ศ.2523 พล.อ.ท ประภา และคุณจิตติพร เวชปานพร้อมญาติโยมที่มีจิตศรัทธาได้พากันมาปรับปรุงสถานที่แห่วงนี้ ได้ทำการขุดบ่อขึ้นมาถมในบริเวณที่สร้างศาลามุงจากขึ้นมาชั่วคราว สร้างกุฏิ ห้องน้ำ และพากันปลูกต้นไม้ขึ้นภายในสำนักสงฆ์ พอสร้างเสร็จคุณจิตตพร เวชปานได้พาญาติโยมขึ้นไปกราบไหว้นมัสการหลวงพ่อชา สุภทฺโท ได้ส่งพระมาจำพรรษาสำนักสงฆ์แห่งนี้ คือ พระสพไชย กนฺตสีโล และสามเณรเสวีพล จังกาจิตต์ เนื่องจากพระบุญเลิศ อาจารสฺมปนฺโนป่วยไม่ค่อยสบายจึงได้จัดให้มากรุงเทพฯพร้อมกันในคราวนั้น เพื่อสะดวกในการรักษาตัว ในขณะนั้นพระบุญเลิศ และพระประสพไชย มีพรรษาได้ 4 พรรษา ดังนั้นในปี พ.ศ.2523 ได้มีพระจำพรรษที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ 2 รูป สามเณร1รูป และเมื่อออกพรรษาแล้ว พระบุญเลิศ อาจารสมฺปนฺโน ด้ออกวิเวกไปยังจังหวัดเชียงใหม่ และปลายปี พ.ศ. 2523 พระประสพไชย กนฺตสีโล ได้ออกวิเวกและกลับไปยังวัดป่าหนองพง จ.อุบลราชธานีจนกระทั่งในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2524 หลวงพ่อชา สุภทฺโทได้มอยหมายให้ พระประสพไชย กนฺตสีโล กลับมาอยู่ที่สำนักสงฆ์นี้ตามเดิม ซึ่งในปี พ.ศ. 2524 ได้มีคณะผู้มีจิตศรัทธาจากชาวบ้านคลองสองมาทอดผ้าป่าและไดจัดซื้อสิ่งของจำ เป็นต่างๆมาถวายเนื่องจากสำนักสงฆ์ ยังไม่มีชื่อที่แน่นอนจึงได้ตั้งชื่อให้เป็นการถาวรว่า “สำนักสงฆ์จิตตภาวนาราม” ซึ่งเป็นสาขาที่ 44 ของวัดหนองป่าพง โดยมีพระอาจารย์ประสพไชย กนฺตสีโล เป็นประธานสงฆ์ ขณะนั้นสำนักสงฆ์จิตตภาวนาราม มีเนื่อที่5ไร่จากนั้นในปีต่อๆมาพระอาจารย์ประสพไชย กนฺตสีโล ได้ขยายพื้นที่ของสำนักสงฆ์มาเป็นลำดับ ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 30ไร่

3
4
1

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.