วัดท่าไม้

วัดท่าไม้

วัดท่าใหม่เป็นวัดพุทธในเขตกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครประเทศไทย เป็นวัดที่มีความสวยงาม เหมาะสำหรับเข้าวัดทำบุญ ทำทาน ไหว้พระ ขอพร ลอดโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *