วัดถ้ำเขาปรางค์

วัดถ้ำเขาปรางค์

วัดถ้ำเขาปรางค์ เป็นวัดตั้งอยู่ในตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีเจดีย์ นวโลกุตตระหรือเจดีย์ 9 ยอด งบประมาณ 15 ล้านบาท เพื่อรวบรวมอัฐบริขารของบูรพาจารย์สายกรรมฐานรวมถึงอัฐิธาตุของบูรพาจารย์ทั่วประเทศ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาเอกของโลกบนยอดเจดีย์

ปัจจุบันกำลังก่อสร้างพระใหญ่ปางแสดงปฐมเทศนา หน้าตักกว้าง 32 เมตร สูง 56 เมตร

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมกันสร้างบุญใหญ่ด้วยกันในครั้งนี้ได้นะครับ

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *