วัดถ้ำผาแดง ผานิมิต

วัดถ้ำผาแดง ผานิมิต

วัดถ้ำผาแดง ผานิมิต บ.ดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2532 บนพื้นที่กรมป่าไม้ เนื้อที่ 3,000 กว่าไร่ โดยที่มาของชื่อวัดเนื่องมาจากช่วงเวลาเย็นๆจะเห็นหน้าผาเป็นสีแดงที่มาจากแสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์ที่กำลังคล้อยต่ำจะตกดิน ภายในถ้ำก็เป็นหินงอกหินย้อยธรรมดา
ส่วนบริเวณรอบวัดจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทิวทัศน์สวยงามและบริเวณหน้าผาในช่วงหน้าหนาวเราจะสามารถสัมผัสเมฆได้เพราะเมฆในช่วงหน้าหนาวจะลอยต่ำ

พระธุตังคเจดีย์ที่จะจัดสร้างขึ้นที่ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นนั้น มีลักษณะเป็นเจดีย์สองชั้น มีทั้งหมด 13 ยอด มีองค์เจดีย์องค์ประธานอยู่ตรงกลาง และมีเจดีย์บริวารล้อมรอบ 12 องค์ ชั้นสองของพระธุตังคเจดีย์จะเป็นห้องเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ชั้นหนึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ด้านล่างของพระธุตังคเจดีย์จะเป็นอาคารจอดรถ ยอด 13 ยอดเป็นสัญลักษณ์แห่ง “ธุดงควัตร 13 ข้อ” เจดีย์ 13 ยอด เป็นนัยแห่งธรรม

ที่อยู่ วัดถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *