วัดถ้ำผาแดง ผานิมิต

วัดถ้ำผาแดง ผานิมิต

วัดถ้ำผาแดง ผานิมิต บ.ดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2532 บนพื้นที่กรมป่าไม้ เนื้อที่ 3,000 กว่าไร่ โดยที่มาของชื่อวัดเนื่องมาจากช่วงเวลาเย็นๆจะเห็นหน้าผาเป็นสีแดงที่มาจากแสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์ที่กำลังคล้อยต่ำจะตกดิน ภายในถ้ำก็เป็นหินงอกหินย้อยธรรมดา
ส่วนบริเวณรอบวัดจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทิวทัศน์สวยงามและบริเวณหน้าผาในช่วงหน้าหนาวเราจะสามารถสัมผัสเมฆได้เพราะเมฆในช่วงหน้าหนาวจะลอยต่ำ

พระธุตังคเจดีย์ที่จะจัดสร้างขึ้นที่ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นนั้น มีลักษณะเป็นเจดีย์สองชั้น มีทั้งหมด 13 ยอด มีองค์เจดีย์องค์ประธานอยู่ตรงกลาง และมีเจดีย์บริวารล้อมรอบ 12 องค์ ชั้นสองของพระธุตังคเจดีย์จะเป็นห้องเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ชั้นหนึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ด้านล่างของพระธุตังคเจดีย์จะเป็นอาคารจอดรถ ยอด 13 ยอดเป็นสัญลักษณ์แห่ง “ธุดงควัตร 13 ข้อ” เจดีย์ 13 ยอด เป็นนัยแห่งธรรม

ที่อยู่ วัดถ้ำผาแดง ผานิมิต บ้านดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

Center map
Traffic
Bicycling
Transit

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *