วัดถ้ำผาเกิ้ง

วัดถ้ำผาเกิ้ง

วัดถ้ำผาเกิ้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา บรรยากาศร่มรื่นสถานที่กว้างขวางบริเวณวัดมีศาลาไม้ขนาดใหญ่เป็นการรวมแรงกายแรงใจ และแรงศรัทธาอันบริสุทธิ์ของชาวบ้านโคกหนองขามและหมู่บ้านใกล้เคียง ภายในอำเภอเวียงเก่า และศรัทธาจากจังหวัดขอนแก่น

วัดถ้ำผาเกิ้ง ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูเวียง ห่างจากบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 12 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ประมาณ 6 กิโลเมตร

ลักษณะเด่น คือ พระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้ปัจจุบัน

วัดถ้ำผาเกิ้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็น “พุทธอุทยานวัดถ้ำผาเกิ้ง” เมื่อปีพุทธศักราช 2552 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปัจจุบันมี พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร เป็นเจ้าอาวาส

ตั้งอยู่ที่ อุทยานแห่งชาติภูเวียง บ.โคกหนองขาม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น, 40150

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *